31 Ngày lấy 9 điểm Tiếng Anh


LINK TẢI:

1- NGÀY 1: TẤT TẦN TẬT CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

2- NGÀY 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

3- NGÀY 3: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 1

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

4- NGÀY 4: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

5- NGÀY 5: TẤT TẬT VỀ CÂU GIẢ ĐỊNH

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

6- NGÀY 6: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 2

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

7- NGÀY 7: CÂU BỊ ĐỘNG

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

8- NGÀY 8: CÂU TRỤC TIẾP - CÂU GIÁN TIẾP

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

9- NGÀY 9: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 3

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

10- NGÀY 10: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

11- NGÀY 11: SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH TỪ A - Z

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

12- NGÀY 12: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 4

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

13- NGÀY 13: LIÊN TỪ VÀ CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

14- NGÀY 14: MẠO TỪ "A/AN/THE"

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

15- NGÀY 15: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 5

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

16- NGÀY 16: GIỚI TỪ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

17- NGÀY 17: TỪ, CỤM TỪ DIỄN TẢ SỐ LƯỢNG

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

18- NGÀY 18: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 6

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

19- NGÀY 19: PHRASAL VERBS

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

20- NGÀY 20: CẤU TẠO TỪ (WORD FORMATION)

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

21- NGÀY 21: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 7

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

22- NGÀY 22: TẤT TẦN TẬT VỀ ĐẢO NGỮ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

23- NGÀY 23: SỰ KẾT HỢP TỪ COLLOCATION

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

24- NGÀY 24: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 8

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

25- NGÀY 25: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

26- NGÀY 26: QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

27- NGÀY 27: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 9

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

28- NGÀY 28: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

29- NGÀY 29: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

30- NGÀY 30: QUY TẮC PHÁT ÂM CƠ BẢN

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

31- NGÀY 31: ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 10

DOWNLOAD HERE OR DOWNLOAD HERE

NGUỒN: 

Team Aland
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng