Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

[FREE] Luận án - Thẩm mỹ truyền thông trong thiết kế tạp chí Heritage

Nghiên cứu sinh: Vương Trọng Đức
Tên đề tài: Thẩm mỹ truyền thông trong thiết kế tạp chí Heritage
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Mã số: 9 21 01 01
Người hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Anh Vân
Cơ sở đào tạo: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Những kết luận mới của luận án:
- Thẩm mỹ truyền thông ra đời năm năm 1983 tại châu Âu nghiên cứu các vấn đề lý thuyết liên quan đến thực hành nghệ thuật dựa trên cơ sở của sự phát triển mang tính cách mạng trong công nghệ truyền thông. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã đưa ra quan điểm học thuật về thẩm mỹ thời kỳ thứ ba nhưng chưa đủ thuyết phục. Thẩm mỹ truyền thông cùng với hệ thống luận điểm xác đáng đã giải quyết được vấn đề khủng hoảng nhận thức thẩm mỹ của thế giới và Việt Nam.
- Thiết kế dàn trang tạp chí Heritage hấp dẫn, đẹp mắt và đầy tính sáng tạo. Tạp chí Heritage với phong cách thiết kế dàn trang mẫu mực xứng đáng đại diện cho tạp chí Việt Nam trong xu thế hoà quyện với tinh thần thẩm mỹ truyền thông, thẩm mỹ của nghệ thuật đương đại. 
- Nghệ thuật thiết kế tạp chí Heritage đã thể hiện các yếu tố của thẩm mỹ truyền thông, thẩm mỹ của nghệ thuật đương đại. Thiết kế tạp chí Heritage đã phát huy các luận điểm về nhận thức và phương pháp thể hiện thẩm mỹ truyền thông.
- Nghệ thuật đương đại Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, dần khẳng quan điểm thẩm mỹ truyền thông. Xu thế của nghệ thuật thiết kế đồ hoạ cũng như thiết kế dàn trang đang bắt kịp với bước phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Nghiên cứu thẩm mỹ truyền thông trong thiết kế tạp chí Việt Nam đã để lại những giá trị bài học sâu sắc và thiết thực cho thực hành sáng tạo của các nhà thiết kế đồ hoạ Việt Nam ngày nay.
Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh
PGS. Lê Anh Vân Vương Trọng Đức
LINK TẢI:
Toàn văn: Download             Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY