[PDF] Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 - Nguyễn Phú THọ (FREE)

Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 của tác giả Nguyễn Phú Thọ giúp cho các em học sinh lớp 12 học tốt môn tiếng Anh lớp 12 sử dụng học nâng cao tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 12,đây là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những bạn có niềm đam mê với môn tiếng anh
Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 bao gồm các phần :

Phần I. Lý thuyết
1. Idioms (Thành ngữ)
2. Phrasal verbs (Ngữ động từ)
3. Inversions (Đảo ngữ)
4. Preposions (Giới từ)
Phần II. Practice test
Phần III. Đáp án

DOWNLOAD TẠI ĐÂY HOẶC DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng