[FREE] Bí kíp nhớ từ vựng siêu tốc của cô Mai Phương

Phương pháp học theo "Bí kíp nhớ từ vựng siêu tốc của cô Mai Phương" là một phương pháp học tư duy, làm cho bạn sẽ nhớ lâu theo một chuỗi sự kiện có sẵn, sẽ giúp bạn xử lý một cách linh hoạt trong các hoàn cảnh giao tiếp.
Các bài học theo các chủ đề sau:
  • Bài 1: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Thời Tiết
  • Bài 2: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Thời Tiết
  • Bài 3: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Các Mùa Trong Năm
  • Bài 4: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Thể Thao
  • Bài 5: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Sở Thích
  • Bài 6: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Công Việc
  • Bài 7: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Cảm Xúc
  • Bài 8: Học từ vựng tiếng anh chủ đề Đồ Vật
  • Bài 9: Học từ vựng tiếng anh các chủ đề chung
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng