[FREE] Tổng hợp giáo án các môn từ lớp 1 đến lớp 5 (trọn bộ).

Tổng hợp giáo án các môn từ lớp 1 đến lớp 5 (trọn bộ). 
LỚP 1:
Giáo án lớp 1_Trọn bộ_ST
Giáo án lớp 1_ Cả 2 buổi_ST
Trọn bộ giáo án tiếng Anh lớp 1 giáo trình First Friend
Giáo án Âm nhạc lớp 1 CKTKN cả năm
Giáo án Mĩ Thuật lớp 1 cả năm
Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm
Giáo án thể dục lớp 1 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm
Giáo án TNXH lớp 1 cả năm


LỚP 2:
Giáo án lớp 2 trọn bộ_Năm học 2014 - 2015 _Ngân
Trọn bộ giáo án tiếng Anh lớp 2 giáo trình First Friend
Giáo án Âm Nhạc lớp 2 cả năm
Giáo án MĨ thuật Lớp 2 theo chương trình VNEN
Giáo án mỹ thuật lớp 2 - cả năm
Giáo án Thủ công - Đạo đức - Thể dục lớp 2
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bản đẹp
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm
Giáo án thể dục lớp 2 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm
Giáo án TNXH lớp 2 cả năm

LỚP 3:Giáo án Lớp 3 trọn bộ_Năm học 2016 - 2017_Ngân
Giáo án lớp 3 trọn bộ_Năm học 2013 - 2014_Chi tiết
Giáo án lớp 3 trọn bộ_ Năm học 2015 - 2016_Phượng
Giáo án thể dục Lớp 3
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 3
Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ
Giáo án âm nhạc VNEN lớp 3
Giáo án Mĩ thuật Lớp 3
Giáo án mỹ thuật lớp 3 - cả năm
Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bản đẹp
Giáo án thể dục lớp 3 cả năm_Bản đẹp
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm
Giáo án TNXH lớp 3 cả năm
Giáo án Tin học lớp 3 cả năm

LỚP 4:Giáo án lớp 4 trọn bộ_Năm học 2014 - 2015_ST
Giáo án lớp 4 trọn bộ_Năm học 2013 - 2014_ST
Giáo án lớp 4_ CKTKN_Chia theo từng môn_ST
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 4_Chương trình mới
Giáo án âm nhạc lớp 4 trọn bộ
Giáo án Mĩ Thuật lớp 4
Giáo án mĩ thuật lớp 4 chuẩn
Giáo án kĩ thuật lớp 4 cả năm
Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_Bản đẹp
Giáo án Đạo đức lớp 4 cả năm
Giáo án Lịch sử 4 cả năm
Giáo án Địa lí Lớp 4 cả năm
Giáo án khoa học lớp 4 cả năm
Giáo án tin học lớp 4 chuẩn 2 cột
Giáo án tin học lớp 4 chuẩn 4 cột
Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cột

LỚP 5:Giáo án Lớp 5 trọn bộ_Năm học 2015 - 2016. Ngân
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 5_Chương trình chuẩn của BGD
Giáo án âm nhạc lớp 5 trọn bộ
Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 Cả năm (CKTKN)
Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm
Giáo án Lịch sử 5 cả năm
Giáo án Địa lí Lớp 5 cả năm_đẹp
Giáo án Địa lí Lớp 5 cả năm
Giáo án khoa học lớp 5 cả năm
Giáo án Tin học lớp 5 cả năm

GIÁO ÁN ATGT:Giáo án An toàn giao thông từ lớp 1 đến lớp 5 _Bản đẹp
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng