[FREE] Giáo án Tiếng anh 6 thí điểm hay (HAY - ĐẸP)

Dưới đây là links download GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 THÍ ĐIỂM THEO TỪNG BÀITài liệu được cập nhật liên tục trên site. 


Chúc các bạn tìm được tài liệu mong muốn và ôn thi hiệu quả.

Nguồn: Minh - Pham

Bài
Tên bài
Word 2007+
Word 2003
1
MY NEW SCHOOL
4
MY NEIGHBOURHOOD
5
NATURAL WONDERS OF THE WORLD
6
OUR TET HOLIDAY
8
SPORTS AND GAMES
9
CITIES OF THE WORLD
10
OUR HOUSES IN THE FUTURE
11
OUR GREENER WORLD
12
ROBOTS
Tải về          
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng