TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2019 [FREE]

Dưới đây là links download TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2019.
Tài liệu được cập nhật liên tục trên site. 
Chúc các bạn tìm được tài liệu mong muốn và ôn thi hiệu quả.
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
1- EBOOK LÀM CHỦ MÔN HÓA TRONG 30 NGÀY - VÔ CƠ, LÊ ĐĂNG KHƯƠNG (Tái bản 2018)
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây 
2- MEGA LUYỆN ĐỀ THPTQG 2018 HÓA HỌC TÍCH HỢP VIDEO BÀI GIẢNG 8+ (CÓ LINK TẢI VÀ XEM VIDEO Ở TRANG CUỐI)
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
3- TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA 10 - 11 - 12            
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
4- BỘ 10 ĐỀ 7 ĐIỂM HÓA HỌC - LÊ ĐĂNG KHƯƠNG.
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
5- TỔNG ÔN HÓA HỌC LỚP 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
6- PHƯƠNG PHÁP LẤY 9-10Đ HOÁ CẤP TỐC, THẦY LƯƠNG VĂN HUY 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
7- BỘ ĐỀ TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT (THẦY NGỌC ANH)
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
8- EBOOK CÔNG PHÁ ĐỀ THI THPTQG HOÁ HỌC 2018, NGUYỄN ANH PHONG, LÊ KIỀU HƯNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
 9- 400 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC KÈM ĐÁP ÁN, BOOKGOL 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
10- 1950 CÂU HỎI MỆNH ĐỀ ĐÚNG SAI ÔN LÝ THUYẾT HOÁ THPT, THẦY CÁP XUÂN HUY
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
11-GIẢI PEPTIT KHÓ NGUYỄN CÔNG KIỆT BOOKGOL 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
12- HÓA 12 TỰ HỌC ÔN THI THPT QG 2018
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
13- EBOOK RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HOÁ CHUYÊN ĐỀ HNO3, NGUYỄN CÔNG KIỆT
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
14- GIẢI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ - KIM VĂN BÍNH
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
15- EBOOK KĨ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG, VÔ CƠ - ĐỖ XUÂN HƯNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
16- 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
17- PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA TỪ A-Z – TYHH
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
18- CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 10 - TYHH            
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
19- EBOOK SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
20- BÀI TẬP TỔNG ÔN CẤP TỐC LÝ THUYẾT VÔ CƠ - HỮU CƠ 12 (KÈM ĐÁP ÁN), THẦY ANDY PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
21- PHÂN LOẠI CÁC BÀI TẬP HOÁ HỌC THEO TỪNG DẠNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
22- PRO S HÓA HỌC - NỀN TẢNG HÓA HỌC HỮU CƠ 11, PHẠM HÙNG VƯƠNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
23- EBOOK SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
24- 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
25- CHUYÊN ĐỀ DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LY, NGUYỄN CÔNG VIÊN 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
26- ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC CẤP TỐC 19 NGÀY THẦY NGUYỄN ANH PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
27- TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QG HOÁ 2018 PHẦN VÔ CƠ 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
28- EBOOK HỌC TỐT MÔN HÓA LỚP 11, THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
29- EBOOK TƯ DUY ĐẢO CHIỀU HOÁ VÔ CƠ GIẢI BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ THẦY NGUYỄN ANH PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
30- EBOOK GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 12, NGÔ THỊ DIỆU MINH 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
31- TỰ HỌC HOÁ HỌC LỚP 11
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
32- 385 CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ HOÁ HỌC VỚI ĐỜI SỐNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
33- BỘ TÀI LIỆU NHẬN BIẾT THUỐC THỬ HÓA HỮU CƠ +VÔ CƠ         
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
34- 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ TRỌNG TÂM ÔN THI 2018
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây  
35- [CỰC HAY] - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - HÓA 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
36- TỔNG HỢP KIẾN THỨC NHẬN BIẾT HOÁ HỌC 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
37- ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỚP 11 - ĐẦY ĐỦ
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
38- CÔNG THỨC GIẢI NHANH HOÁ HỌC HAY - TYHH
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
39- BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 - FULL - GIẢI CHI TIẾT
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
40- LÝ THUYẾT CƠ BẢN HÓA HỌC - LỚP 12, NGUYỄN THANH DƯƠNG TÙNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
41- LÝ THUYẾT NỀN TẢNG HÓA HỌC CHO HỌC SINH ÔN THI ĐH, NGUYỄN NGỌC ANH
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
42- TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA 11, CHU ANH TUẤN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
43- TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - ÔN THI ĐẠI HỌC, LƯƠNG VĂN HUY
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
44- CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 HOÁ HỌC QUYỂN 2 HỮU CƠ, THS. TRẦN TRỌNG TUYỀN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
45- FULL CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI, THẦY DƯƠNG TIẾN TÀI
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
46- EBOOK LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC 12, CÙ THANH TOÀN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
47- EBOOK CẨM NANG GIẢI NHANH BÀI TẬP BẰNG CÔNG THỨC - HÓA HỮU CƠ, THS CAO THIÊN AN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
48- LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CẦN NHỚ
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
49- CHUYÊN ĐỀ PEPTIT HAY VÀ KHÓ (THẦY XMAN)            
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây      
50- EBOOK TIẾP CẬN 23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN ĐẠI MÔN HÓA HỌC, TRẦN VĂN THANH 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
51- PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ THẦY PHẠM NGỌC SƠN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
52- CHUYÊN ĐỀ ĐỒ THỊ HOÁ, NGUYỄN CÔNG KIỆT
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
53- EBOOK 100% TRỌNG TÂM ÔN KIẾN THỨC - LUYỆN KỸ NĂNG HÓA HỌC 12, MEGABOOK
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
54- MEGABOOK HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN HÓA 12 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
55- HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI PEPTIT KHÓ - NGUYỄN CÔNG KIỆT                        
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
56- TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây      
57- EBOOK TẤT TẦN TẬT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 12 THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
58- BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN - NGUYỄN CÔNG KIỆT, LƯƠNG MẠNH CẦM
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
59- PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI BT CHUYÊN ĐỀ VÔ CƠ HNO3, TRẦN NGUYỄN TRỌNG NHÂN
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
60- CHUYÊN ĐỀ TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC, NGUYỄN CÔNG KIỆT
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
61- EBOOK KHÁM PHÁ TƯ DUY GIẢI NHANH THẦN TỐC HOÁ THẦY NGUYỄN ANH PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
62- EBOOK THẦN TỐC HOÁ 2016-2017 TÒNG VĂN SINH
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
63- 24 CÔNG THỨC GIẢI NHANH HOÁ THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
64- TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ THƯỜNG GẶP
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
65- CÁC DẠNG BÀI TẬP HỮU CƠ THƯỜNG THI THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG            
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
66- MEGA LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HÓA HỌC
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
67- KHOÁ TỔNG ÔN-TƯ DUY HOÁ HỌC THẦY NGUYỄN ANH PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây      
68- BỘ ĐỀ TINH TUÝ ÔN THI THPTQG MÔN HOÁ HỌC 2017
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
69- LÀM CHỦ MÔN HÓA TRONG 30 NGÀY –VÔ CƠ- THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG (tập 2)
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây   
70- BỘ TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HAY - LẠ - KHÓ CÁC MÔN HÓA
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
71- LÝ THUYẾT & BỘ ĐỀ TRỌNG TÂM HÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA (KINH NGHIỆM VÀ TIỂU XẢO) - NGUYỄN ANH PHONG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
72- RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY HOÁ HỌC TẬP 2 HỮU CƠ- NGUYỄN ANH PHONG  
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
73- LOVEBOOK - Chinh phục đỉnh cao Hóa học quốc gia - quốc tế           
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
74- LÝ THUYẾT VÀ BỘ ĐỀ TRỌNG TÂM HÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - KINH NGHIỆM VÀ TIỂU XẢO PHIÊN BẢN 2 
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
75- HÓA HỌC 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
76- PEN I HÓA THẦY KHƯƠNG – N2
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
77- PEN I HÓA THẦY NGỌC – N3
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
78- KỸ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
79- MEGA XOY HỌC NHANH 23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC HIỆN ĐẠI
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
80- BỘ 30 CÂU HỎI ÔN NHANH TOÀN BỘ VÔ CƠ 11
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
81- LÀM CHỦ MÔN HÓA TRONG 30 NGÀY - HỮU CƠ
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
82- 20H TÁN ĐỔ MÔN HÓA-LÊ ĐĂNG KHƯƠNG
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
83- PRO S TỰ TIN HÓA HỌC VÔ CƠ 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
84- PROS VỮNG VÀNG HÓA HỌC HỮU CƠ 12.
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
85- GIẢI BÀI TẬP HOÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ THẦY NGỌC ANH HOCMAI
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
86- 200 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC FILE WORD
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    
87- CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA 10, 11, 12
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây     
88- GIẢI NHANH HÓA HỌC BẰNG MÁY TÍNH CASIO
            Download tại đây      hoặc    Download tại đây    hoặc    Download tại đây
Hướng dẫn tải: chọn link cần tải --> click vào ô tôi không phải là người máy --> chọn hình ảnh theo yêu cầu (nếu có) --> nhấp chuột vào click here to continue --> đợi 7-15 giây --> nhấp GET LINK để tải tài liệu.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng