Pro S Toán học - Tập 1: Hình học không gian


Giới thiệu sơ lược : Kiến thức nền tảng Hình học cần nhớ 
+ Chủ đề 1. Quan hệ song song trong không gian 
+ Chủ đề 2. Vectơ trong không gian 
+ Chủ đề 3. Quan hệ vuông góc trong không gian 
+ Chủ đề 4. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 
+ Chủ đề 5. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
+ Chủ đề 6. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 
+ Chủ đề 7. Góc giữa hai mặt phẳng 
+ Chủ đề 8. Góc giữa hai đường thẳng 
+ Chủ đề 9. Thể tích khối chóp - Phần 1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 
+ Chủ đề 10. Thể tích khối chóp - Phần 2: Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 
+ Chủ đề 11. Thể tích khối chóp - Phần 3: Thể tích khối chóp đều 
+ Chủ đề 12. Thể tích khối chóp - Phần 4: Tỉ số thể tích 
+ Chủ đề 13. Thể tích khối chóp - Phần 5: Một số dạng chóp đặc biệt 
+ Chủ đề 14. Thể tích khối lăng trụ đứng 
+ Chủ đề 15. Thể tích khối lăng trụ xiên 
+ Chủ đề 16. Tỷ số thể tích khối lăng trụ 
+ Chủ đề 17. Khối hộp - Khối lập phương 
+ Chủ đề 18. Mặt cầu - Khối cầu 
+ Chủ đề 19. Mặt trụ - hình trụ - khối trụ tròn xoay + Chủ đề 20. Mặt nón - hình nón - khối nón 
+ Chủ đề 21. Cực trị trong hình học không gian 
+ Chủ đề 22. Một số khối tròn xoay đặc biệt 
+ Chủ đề 23. Lý thuyết khối đa diện 
+ Chủ đề 24. Các bài toán chọn lọc về hình không gian từ các đề thi thử năm 2017
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/190pQkZKbvGIzmPCHGseYbRjvhXbOF7ak/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/190pQkZKbvGIzmPCHGseYbRjvhXbOF7ak[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng