Học tốt môn Toán lớp 12 – Hình học – Nguyễn Thị Lanh


Cuốn sách Học tốt môn Toán lớp 12 – Hình học do cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh, giáo viên dạy online nổi tiếng biên soạn gồm 278 trang, cuốn sách phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán Hình học 12, giúp học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Nội dung sách Học tốt môn Toán lớp 12 – Hình học bao gồm :  
Chuyên đề 1. Thể tích và khoảng cách Thể tích 
 + Dạng 1. Thể tích khối chóp 
 + Dạng 2. Thể tích khối lăng trụ 
 + Dạng 3. Tỉ số thể tích 
 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 
 + Dạng 1. Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trực tiếp 
 + Dạng 2. Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng gián tiếp 
 Chuyên đề 2. Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu 
 + Dạng 1. Bài tập về mặt cầu và khối cầu 
 + Dạng 2. Phương pháp xác định tâm mặt mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
 + Dạng 3. Bài tập về mặt trụ, hình trụ, khối trụ tròn xoay 
 + Dạng 4. Bài tập về mặt nón, hình nón, khối nón tròn xoay 
 Chuyên đề 3. Phương pháp tọa độ trong không gian Phép tính tọa độ trong không gian 
 + Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ thỏa mãn điều kiện cho trước 
 + Dạng 2. Ứng dụng của tích vô hướng 
 + Dạng 3. Ứng dụng của tích có hướng Phương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không gian + Dạng 1. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng trong không gian 
 + Dạng 2. Phương trình mặt phẳng
 + Dạng 3. Phương trình đường thẳng 
 + Dạng 4. Các bài toán về hình chiếu trong không gian 
 + Dạng 5. Bài toán về khoảng cách 
 + Dạng 6. Bài toán về góc Chủ đề mặt cầu 
 + Dạng 1. Phương trình mặt cầu 
 + Dạng 2. Bài toán tổng hợp Các bài toán min – max + Dạng 1. Tìm điểm thuộc mặt phẳng thỏa mãn điều kiện min – max 
 + Dạng 2. Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện min – max
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1vs1NLRj8qFhzKmzQ07D04ESqUv72KlEo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1vs1NLRj8qFhzKmzQ07D04ESqUv72KlEo[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng