Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Trần Anh Trung

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Phương pháp giải toán Vật lý 12
Tác giả: Trần Anh Trung
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý, Bài tập Vật lý 12
Năm phát hành: N/A
Số trang: 113
Giới thiệu sơ lược:
+ Phần 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO
+ Phần 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC ĐƠN
+ Phần 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ CỘNG HƯỞNG CƠ HỌC
+ Phần 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ HỌC, GIAO THOA SÓNG, SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM
+ Phần 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH (RLC)
+ Phần 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU, BIẾN THẾ, TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
+ Phần 7. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỰ DO TRONG MẠCH LC
+ Phần 8. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG CỦA GƯƠNG PHẲNG VÀ GƯƠNG CẦU
+ Phần 9. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, LƯỠNG CHẤT PHẲNG (LCP), BẢNG MẶT SONG SONG (BMSS), LĂNG KÍNH (LK)
+ Phần 10. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ QUANG HỌC ĐỒNG TRỤC VỚI THẤU KÍNH
+ Phần 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC BỔ TRỢ CHO MẮT
+ Phần 12. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG
+ Phần 13 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG
+ Phần 14 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ TIA RƠNGHEN
+ Phần 15 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
+ Phần 16 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẪU NGUYÊN TỬ HIĐRÔ THEO BO
+ Phần 17 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1j4MZDzMsvyfWcHUiWy7Xk5-fdH8gO3NW/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1j4MZDzMsvyfWcHUiWy7Xk5-fdH8gO3NW/view[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng