Tài liệu giảng dạy, học tập Tiếng anh lớp 3 I-Learn Smart Start

Tags: Tiếng anh lớp 3 I-Learn Smart Start, Giáo án tiếng ánh lớp 3 I-Learn Smart Start, Đề kiểm tra tiếng anh 3 I-Learn Smart Start, Bài giảng Powerpoint tiếng anh 3 I-Learn Smart Start.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Kho tài liệu giảng dạy, học tập môn Tiếng anh lớp 3 I-Learn Smart Start.

Bộ tài liệu và link tải đi kèm bao gồm:

Link Google driver:

Bài giảng Powerpoint Tiếng Anh 3 I-Learn Smart Start: PART 1 | PART 2 | PART 3

File nghe audio student book (Bài học)Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

File nghe audio workbook (Bài tập) Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Giáo án Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Cẩm nang Phụ Huynh Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Bộ Tranh Hình ảnh Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Đề kiểm tra Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí đến cộng đồng.

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng