Link tải miễn phí giáo án, bài giảng powerpoint môn Toán lớp 1 cánh diều cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án, Bài giảng môn Toán lớp 1 cánh diều.

Bài giảng thiết kế khoa học, đẹp mắt, thu hút sự chú ý của học sinh.

Giáo án toán 1 cánh diều thiết kế đầy đủ, khoa học, logic,...

Ngoài ra, giáo án tăng cường bổ trợ, nâng cao kiến thức cho học sinh,...Link google driver bao gồm:

 Chương 1. CÁC SỐ ĐẾN 10 – Cánh Diều

 – Bài: Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa

 – Bài: Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – Hình chữ nhật

 – Bài: Các số 1, 2, 3

 – Bài: Các số 4, 5, 6

 – Bài: Các số 7, 8, 9

 – Bài: Số 0

 – Bài: Số 10

 – Bài: Luyện tập trang 20

 – Bài: Nhiều hơn – Ít hơn – Bằng nhau

 – Bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

 – Bài: Luyện tập trang 26

 – Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 27

 – Bài: Em vui học toán trang 30

Chương 2. PHÉP CỘNG – PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 – Cánh Diều

 – Bài: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng

 – Bài: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo)

 – Bài: Phép cộng trong phạm vi 6

 – Bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

 – Bài: Luyện tập trang 42

 – Bài: Phép cộng trong phạm vi 10

 – Bài: Luyện tập trang 46

 – Bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

 – Bài: Luyện tập trang 50

 – Bài: Khối hộp chữ nhật – Khối hộp lập phương

 – Bài: Làm quen với phép trừ – dấu trừ

 – Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

 – Bài: Luyện tập trang 58

 – Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

 – Bài: Luyện tập trang 62

 – Bài: Phép trừ trong phạm vi 10

 – Bài: Luyện tập trang 66

 – Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

 – Bài: Luyện tập trang 70

 – Bài: Luyện tập trang 72

 – Bài: Luyện tập trang 74

Chương 3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 – Cánh Diều

 – Bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

 – Bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

 – Bài: Các số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

 – Bài: Các số có hai chữ số (Từ 71 đến 99)

 – Bài: Các số đến 100

 – Bài: Chục và đơn vị

 – Bài: Luyện tập trang 107

 – Bài: So sánh các số trong phạm vi 100

 – Bài: Luyện tập trang 111

 – Bài: Dài hơn – ngắn hơn

 – Bài: Đo độ dài

 – Bài: Xăng-ti-mét

 – Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

 – Bài: Em vui học toán trang 122

Chương 4. Phép Cộng – Phép Trừ Trong Phạm Vi 100 – Cánh Diều

 – Bài: Phép cộng dạng 14 + 3

 – Bài: Phép trừ dạng 17 – 2

 – Bài: Luyện tập trang 130

 – Bài: Cộng trừ các số tròn chục

 – Bài: Phép cộng dạng 25 + 14

 – Bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

 – Bài: Luyện tập trang 138

 – Bài: Phép trừ dạng 39 – 15

 – Bài: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

 – Bài: Luyện tập trang 144

 – Bài: Luyện tập chung trang 146

 – Bài: Các ngày trong tuần lễ

 – Bài: Đồng hồ – thời gian

 – Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

 – Bài: Em vui học toán trang 156

 – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

 – Bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

 – Bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 – Bài: Ôn tập về thời gian

 – Bài: Ôn tập trang 168

 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

GIÁO ÁN - KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI GIẢNG - POWERPOINT

GIÁO ÁN TĂNG CƯỜNG


Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng