Bài giảng Powerpoint ngữ pháp Tiếng anh dành cho học sinh THCS

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bài giảng Powerpoint ngữ pháp Tiếng anh dành cho học sinh THCS của thầy Đại Lợi

Tài liệu gồm bài giảng Powerpoint ngữ pháp Tiếng anh dành cho học sinh THCS, các hình ảnh từng slide, hình ảnh ngữ pháp Tiếng anh, bài tập ngữ pháp tiếng anh dành cho học sinh THCS,... thuận tiện cho thầy cô tham khảo giảng dạy, các em học sinh tự ôn tập, học ở nhà.

Một số hình ảnh của bài giảng.
Thầy cô và các em học sinh tải đầy đủ tài liệu theo file dưới đây

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Tác giả: Thầy Đại Lợi

Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng