Tổng hợp tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition

Link tải miễn phí tài liệu giảng dạy, học tập Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Link Google driver.– Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Luật Giáo dục (sửa đổi) 2019.

– Thông tư số 33/2017 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Dạy và học ngoại ngữ thông qua nội dung thực tế (Content and Language Integrated Learning)

–Dạy và học ngoại ngữ với các kĩ năng lồng ghép (Integrated skills)

• Tăng cường phát triển toàn diện bao gồm kĩ năng giao tiếp và hợp tác/làm việc nhóm; phẩm chất và giá trị đạo đức; thái độ học tiếng Anh tích cực; kiến thức về văn hóa; tinh thần tự hào về văn hóa Việt Nam;

• Từng bước nâng dần “môi trường ngôn ngữ”tối ưu giúp HS hình thành sự tự tin và phát triển năng lực giao tiếp qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết.

• Kết hợp các kĩ thuật dạy đọc và viết hiệu quả sử dụng cho người bản ngữ cùng với các kĩ thuật hiệu quả trong giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ cho trẻ em.
– Dạy và học ngoại ngữ với mục tiêu rõ ràng: ứng dụng thực tế và hội nhập với khu vực và thế giới.

– Tư tưởng chủ đạo của bộ sách được thể hiện bằng triết lí: Nuôi dưỡng tình yêu học tiếng Anh (Nurture a love for learning English).

Nguồn: ST và tổng hợp- chia sẻ miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng