Link tải Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 10, ví dụ và bài tập - Tập 10 Phạm Văn Bôn
Tác giả: Phan Văn, Bôn Vũ Bá, Minh Hoàng Minh, Nam

Từ khóa: Quá trình Thiết bị Công nghệ hóa học

NỘI DUNG:

Chương 1 - Bơm, quạt, máy nén

Chương 2 - Phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường lỏng

Chương 3 - Sự truyền nhiệt trong thiết bị hóa học

Chương 4 - Cô đặc và kết tinh

Chương 5 - Truyền khối - hấp thu

Chương 6 - Chưng cất

Chương 7 - Trích ly

Chương 8 - Hấp phụ

Chương 9 - Sấy
...

Link tải file đầy đủ: TẢI XUỐNG

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng