Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống | Giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống | Giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu giảng dạy lớp 10 theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 10.

Chủ đề 1 Phát huy truyền thống nhà trường 

Chủ đề 2 Khám phá bản thân 

Chủ đề 3 Rèn luyện bản thân 

Chủ đề 4 Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp 

Chủ đề 5 Trách nhiệm với gia đình 

Chủ đề 6 Tham gia xây dựng cộng đồng 

Chủ đề 7 Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 

Chủ đề 8 Bảo vệ môi trường tự nhiên 

Chủ đề 9 Tìm hiểu nghề nghiệp 

Chủ đề 10 Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp 

Chủ đề 11 Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

Chuyên đề: 1, 2, 3

Tải về | WORD

Chuyên đề 4, 5

Tải về | WORD

Nguồn: ST

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng