Bộ đề kiểm tra theo từng tuần môn toán lớp 5 cả năm (file word)

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh cùng quý phụ huynh tài liệu Đề kiểm tra môn toán lớp 5 theo từng tuần file word.

Tài liệu gồm đề kiểm tra môn toán lớp 5 theo từng tuần, giúp học sinh luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức của tuần học để chuẩn bị sẵn sàng cho các kì thi quan trọng trong năm.Tài liệu đầy đủ 35 tuần học theo chương trình mới. Link tải ở cuối trang.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1

Bài 1Tính:

Bài 2: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng  số học  sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 190 cm ; chiều rộng bằng  chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một khu vườn có nửa chu vi là 68m. Chiều dài hơn chiều rộng 16m. Người ta trồng rau tại khu vườn đó, cứ 1m2 thì thu hoạch được 2kg rau. Hỏi cả khu vườn đó thu hoạch được bao nhiêu kg rau ?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 5:Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con là 28 tuổi. Tính số tuổi của bố và của con hiện nay

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6:

3 tấn  = ………tạ

7 yên 90 kg = ……..kg

4 phút =…..giây

7 tạ = ………yến

560hg = …kg

1/3 phút = ….giây

8 yến = ………..kg

3450 g = ….kg ….hg…dag

5 thế kỉ = …….nãm

5 tấn 45kg = ……..kg

670 dag = ….kg….hg

1/5 thế kỉ = ……nãm

2m4dm   = …….cm

4000 cm = ……m

30dm      = ……m

4hm5m   = …….dm

5kg          =……hg

2 tạ 3 yến = ……….kg

2hg 4 dag = ……….g

1 tấn 5tạ    =……… kg

1/4 thế kỉ = ……….nãm

1/6 giờ = …………giây

1/3 ngày =…….giờ

5 phút = ……….giây

35 dm2 = ………cm2

30 dm56 cm= …..cm2

8 dm2 9 cm = ……..cm2

23 m2 = ……….dm2

3m2 5 dm= ……..dm2

1 m4 cm2 = ………cm2

6300 dm 2 = ……….m2

1 m4 dm2 = ………cm2

4000 cm2 = …..  dm2

1800dm40000 cm= ……m2

1070000 cm = ………m2

7m2 200 cm2 = ……dm2

 

 

 


 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2

Bài 1Tính:

Bài 2: Tìm x:

 

a. x - 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

b. x + 

.........................................

.........................................

........................................

.........................................

............................................

c. x :

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...............................................

Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 

Bài 4: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện tính.

a.                                        b.                                        c. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 5:Một HCN có chu vi là 8m. Chiều dài hơn chiều rộng .

a. Tính chiều dài và chiều rộng HCN.

b. Tính diện tích HCN đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng