Bài giảng powerpoint đại số lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm

Từ khoá: Bài giảng powerpoint toán lớp 7 chân trời sáng tạo, Bài giảng điện tử powerpoint đại số lớp 7 chân trời sáng tạo, Bài giảng powerpoint hình học lớp 7 chân trời sáng tạo, Toán 7 chân trời sáng tạo.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bài giảng Powerpoint môn Toán lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm.Giáo án môn Bài giảng Powerpoint môn Toán lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm. Với mẫu giáo án Bài giảng Powerpoint môn Toán lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm dưới đây sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn thảo giáo án cho năm học mới.

Tài liệu bao gồm phần Đại số và hình học lớp 7.

Dưới đây là nội dung chi tiết giáo án Bài giảng Powerpoint môn Toán lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm theo chủ đề, mời các bạn cùng tham khảo.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7:

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 7
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5. Hàm số
Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 2 – Đại số 7
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1
CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 4. Hai đường thẳng song song
Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Bài 6. Từ vuông góc đến song song
Bài 7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 7
CHƯƠNG II. TAM GIÁC
Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
Bài 6. Tam giác cân
Bài 7. Định lí Py-ta-go
Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Ôn tập chương II: Tam giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 7

...

Tập hai bao gồm ba phần: 

Số và Đại số gồm hai chương: Các đại lượng tỉ lệ; 

Biểu thức đại số. Hình học và Đo lường gồm một chương: Tam giác. 

Một số yếu tố Thống kê và Xác suất gồm một chương: Một số yếu tố xác suất.


Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Đại số


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng