Kế hoạch bài dạy tin học 7 cánh diều | Giáo án Tin học lớp 7 cánh diều

Khotailieuonthi247.com chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án Tin học lớp 7 cánh diều | Kế hoạch bài dạy tin học 7 cánh diều, mời các thầy cô tham khảo và tải về sử dụng.

Bạn đang xem: Giáo án Tin học lớp 7 cánh diều | Kế hoạch bài dạy tin học 7 cánh diều1. Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính cá nhân

2. Các thiết bị vào ra

3. Thực hành với các thiết bị vào ra

4. Một số chức năng của hệ điều hành

5. Thực hành khám phá quá trình quả lí hệ thống tệp

6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục

7. Giới thiệu mạng xã hội

8. Thực hành sử dụng mạng xã hội

9. Trao đổi thông tin xã hội

10. Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng

11. Ứng xử tránh rủi ra trên mạng

12. Làm quen với bảng tính điện tử

13. Làm quen với trang tính

14. Làm quen với trang tỉnh (tiếp)

15. Định dạng hiển thị dữ liệu số

16. Định dạng số tiền và ngày tháng

17. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân

18. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu

19. Sử dụng một số hàm có sẵn

20. Định dạng trang tính và in

21. Thực hành tổng hợp

22. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính

23. Tạo bài trình chiếu

24. Thực hành định dạng trang chiếu

25. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

26. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

27. Tìm kiếm tuần tự

28. Tìm kiếm nhị phân

29. Sắp xếp chọn

29. Sắp xếp chọn

30. Sắp xếp nổi bọt

31. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng