Giáo trình hành vi tổ chức - NXB Đại học kinh tế quốc dân
Môn học Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đật được kết quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Môn học hành vi tổ chức được đưa vào giảng dạy đại học và sau đại học về quản trị kinh doanh ở nhiều trường đại học nước ngoài từ thập niên 9 của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, hành vi tổ chức là môn học mới được đưa vào giảng dạy đầu tiên trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với sư tham gia giảng dạy của các chuyên gia nước ngoài.Giáo Trình Hành Vi Tổ Chức

NXB Kinh Tế Quốc Dân 2011
Bùi Anh Tuấn


Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng