Giáo trình hành vi người tiêu dùng - Vũ Huy Thông; Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Thị TâmTài liệu : Giáo trình Hành vi người tiêu dùng

Tác giả : Vũ Huy Thông;Nguyễn Ngọc Quang;Nguyễn Thị Tâm
Năm xuất bản : 2014
Nhà Xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ khóa : Hành vi,Tiêu dùng,Kinh doanh,Giáo trình
Số trang : 429 tr.

 Chương 1: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng; 

Chương 2: Ảnh hưởng của văn hóa đến hành vi người tiêu dùng; 

Chương 3: Giai tầng xã hội và hành vi người tiêu dùng; 

Chương 4: Nhóm tham khảo và hành vi người tiêu dùng; 

Chương 5: Những ảnh hưởng của gia đình tới hành vi tiêu dùng; 

Chương 6: Cá tính và hành vi người tiêu dùng; 

Chương 7: Động cơ và hành vi người tiêu dùng; 

Chương 8: Nhận thức của người tiêu dùng; 

Chương 9: Thái độ của người tiêu dùng; 

Chương 10: Mua sắm và hệ quả của mua sắm.

...

Link tải file đầy đủ: TẢI XUỐNG


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng