Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 kết nối tri thức.

CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

Sau chủ đề này, HS:

         Nêu và thực hiện được những việc nên làm đổ thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và giữ gìn được tình bạn, tình thầy trò.

         Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà nước

         Nêu và thực hiện được những việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới.

         Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè

         Tham gia hoạt động giáo dục theo chú đề cúa Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và nhà trường.

         Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, thích ứng với cuộc sống, phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.

 

TUẦN 1-TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ

 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

I.      MỤC TIÊU

1.      Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

• Nhận thức được ý nghĩa cúa ngày khai giảng

    Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hào hứng, tự hào, có ấn tượng tốt đẹp vồ ngày khai giảng

    Rèn sự tự tin, ý thức tổ chức kỉ luật, kĩ năng lắng nghe tích cực, phát triển phẩm chất trách nhiệm.

2.       Năng lực:

-       Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học

-       Năng lực riêng: Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

3.       Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II.      THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.   Đối với TPT, BGH và GV:

  Thành lập BTC ngày lẻ khai giảng: Ban Chỉ ủy, BGH và trưởng các đoàn thể,

  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC, triển khai hoạt động;

  Kịch bản chương trình lễ khai giảng;

  Thành lập đội nghỉ lề: đội trống, đội cờ;

  Gửi giấy mời các đại biếu;

  Trang trí phông khai giảng;

  Chuẩn bị phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống; đĩa nhạc Quốc ca, Quốc kì;

  Quà tặng cho HS khó khăn trong trường (nếu có);

  Nhà trường cần có phương án dự phòng nếu trời mưa.

2.   Đối với HS:

  Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng;

  Hoa, cờ cầm tay, cờ đuôi nheo, ảnh Bác;

  Tập các tiết mục văn nghệ chào mừng;

  Tập dượt nghỉ lễ khai giảng: đón HS lớp 6, đón đại biểu, lễ chào cờ, lễ diễu hành (nếu có).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a.   Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi diễn ra buổi lỗ khai giảng chào mừng năm học mới.

b.   Nội dung: HS ổn định vị trí chồ ngồi, đội văn nghệ thề hiện tiết mục mở màn.

c.    Sản phẩm: Thái độ của HS.

d.   Tổ chức thực hiện:

-       GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp mình chuẩn chỉnh trang phục, ổn định vị trí, hưởng ứng tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.

B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÉN THÚC

Hoạt động 1: Tố chức lễ khai giảng

a.   Mục tiêu:

-      Nhận thức được ý nghĩa của ngày khai giảng và cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi được thầy cô, các anh chị chào đón.

-      Tự tin tham gia lễ khai giảng và có ấn tượng tốt đẹp về ngày khai giảng.

b.   Nội dung: GV cùng BGH tô chức lễ khai giảng, HS trật tự, chú ý lắng nghe, quan sát.

c.    Sản phẩm: Trình tự diễn ra buổi lỗ khai giảng.

d.   Tổ chức thực hiện:

- GV cùng BCH tô chức trình tự lần lượt các nghi lễ của buôi lễ khai giảng:

1.   Đón tiếp đại biểu

2.   Lễ điều hành: Rước cờ, ảnh Bác, các đội danh dự, đại diện các khối lớp.

3.   Lễ đón HS lớp 6: HS lớp 6 được tập trung ở địa didemr thuận lợi cho việc di chuyển, tay cầm cờ, hoa. Theo lời giới thiệu của người dần chương trinh, GVCN và đại diện HS lớp 8 hoặc 9 dắt tay, hướng dẫn các em HS lớp 6 đi vào trên nền nhạc đến vị trí ngồi quy định. HS lớp 6 tự tin, vui tươi đi theo hàng, vẫy cờ chào thầy cô và các anh chị trong trường khi đi qua khán đài.

4.   Lề chào cờ

5.   Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biếu đến dự lễ khai giảng.

6.   Đại diện cán bộ địa phương đọc thư của Chủ tịch nước gửi GV và HS nhân ngày khai rường. Khi nghe đọc thư, toàn trường đứng nghiêm.

7.   Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Trong diễn văn có điểm qua thành tích lớn cứa trường trong năm học trước, nêu chủ đế và phát động thi đua năm học mới, tuyên bố khai giảng, lời chào mừng các em HS lóp 6. Sau khi tuyên bố khai giảng năm học mới, hiệu trưởng đánh trống khai trường (kèm theo lời binh nếu có).

8.   Đại diện GV phát biểu thể hiện sự hưởng ứng và cam kết thi đua trong năm học mới.

9.   Đại điện HS cam kết thi đua học tập và rèn luyện tốt; đại diện HS lóp 6 phát biếu cảm tưởng được đón chào và học ở ngôi trường THCS.

10.   Đại biếu chúc mừng GV và HS.

11.   Tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong trường (nếu có).

Hoạt động 2: Văn nghệ chào mừng ngày khai giảng

a.   Mục tiêu: Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hảo hứng đón chào năm học mới.

b.   Nội dung: Chưong trình văn nghệ có thể linh hoạt đầu, sau tiếng trống khai trường hoặc cuối chương trình.

c.    Sản phấm: Thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

d.   Tổ chức thực hiện:

-      Đội văn nghệ của trường và các tiết mục văn nghệ đặc sắc cua các lớp lần lượt biêu diễn.

-      Đại biếu, thầy cô và học sinh cùng hướng ứng nhiệt tình tạo nên không khỉ vui tươi của ngày khai giảng năm học mới.

c.    HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI

a.   Mục tiêu: HS thực hiện kí cam kết …

b.   Nội dung: GV chủ nhiệm và cán bộ lớp

c.    Sản phẩm: Hs kí cam kết

d.   Tổ chức thực hiện:

-       HS các lóp cam kết thi đua học tập và rèn luyện trong năm học

-      Phát huy truyền thống nhà trường và kính thầy, yêu bạn

III.      KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá

Phuong pháp

đánh giá

Công cụ đánh giá

Ghi

Chú

-   Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

-   Tạo cơ hội thực hành cho người học

-   Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học

-   Hấp dẫn, sinh động

-  Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

-   Phù hợp với mục tiêu, nội dung

- Ý thức, thái độ cùa HS

 

 

V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiêu học tập/bảng kiêm....)

Ngày soạn: 5/9/2021

TUẦN 1 - TIÉT 2: HĐGD THEO CHỦ ĐỀ:

LỚP HỌC MỚI CỦA EM

I.      MỤC TIÊU

1.      Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

-      Ke được tên các bạn trong lóp, trong tổ và tên các thầy, cô giáo dạy lóp mình;

-      Nêu được những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò;

-      Biết cách thiết lập được mối quan hệ thân thiện với bạn bè, thầy cô;

2.      Năng lực:

-       Nảng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề

-       Năng lực riêng:

+ Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

+ Rèn luyện kĩ năng thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè, kính trọng thầy cô, kì năng làm chủ cảm xúc, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng,...; sự tự tin, thiện chí; phẩm chất nhân ái.

3.       Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II.       THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.      Đối vói GV:

-       Thiết bị phát nhạc và các bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò;

-       Các tình huống về những việc nên làm và không nên làm đối với bạn bè, thầy cô xảy ra trong thực tiễn ở lóp, ở trường mình để có thẻ bổ sung, thay the các tình huống giả định;

-       Một hộp giấy đựng phiếu trả lời câu hởi trong Hoạt động 1 cùa HS.

2.      Đối với HS:

-       Sưu tầm những tình huống về các việc nên làm và không nên làm đối với bạn bè, thầy cô có trong thực tiễn ở lớp, ở trường;

-       Những trải nghiệm của bản thân về việc nên làm và không nên làm đối với bạn bè, thầy cô để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò và thiết lập quan hệ với bạn bè, thầy cô.

III.       TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A.       HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a.      Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b.      Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.

c.       Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.      Tổ chức thực hiện:

- GV tổ chức cho HS nghe một vài bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò.

Sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?

+ Mong ước của em về môi trường học tập là gì?

-      GV khích lệ HS nêu những ý kiến không trùng lặp và ghi lên bảng.

-      GV tống hợp lại và dẫn dắt vào bài: Lớp học mới của em.

B.       HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÉN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu lóp học mới

a.      Mục tiêu:

-      Làm quen được với bạn bè, thầy cô giáo trong môi trường học tập mới;

-      Kể được tên các bạn trong tổ, lóp và các thầy, cô giáo dạy lóp mình;

-      Biết được môi trường lớp học mới của mình.

b.       Nội dung: GV yêu cầu HS tự giới thiệu bản thân với các bạn trong tố và lắng nghe các bạn trong tổ giới thiệu về mình theo các gợi ý.

c.       Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.      Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỤ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV yêu cầu HS tự giới thiệu bản thân với các bạn trong tổ và lắng nghe các bạn trong tố giới thiệu về mình theo các nội dung sau: + Họ và tên đây đủ (GV gợi ý HS có thể nói về ý nghĩa của tên mình để các bạn hiểu hơn và dễ nhớ).

+ Đã học ở trường tiểu học nào.

+ Địa chỉ nơi đang song.

+ Sở trường, sở thích cá nhân.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV đến các nhóm theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV yêu cầu đại diện tổ giới thiệu với lớp về các thành viên của tổ mình trước lóp.

Khuyến khích HS tìm các hình thức giới thiệu sao cho hấp dẫn, gây hứng thú cho lớp.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuân kiến thức.

+ GV giới thiệu về thầy cô bộ môn.

1. Tìm hiếu lớp học mói

- Trong môi trường học tập mới, em có nhiều bạn bè và thầy, cô giáo mới. Rất nhiều điếu mới mẻ và thú vị đón chờ các cm ở phía trước. Các em hãy luôn thân thiện với bạn mới và thầy cô đế tạo nên lớp học gắn bó, đoàn kết và thân ái.

Hoạt động 2: Xác định những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô

a.       Mục tiêu: Nêu được những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô để thiết lập quan hệ bạn bè thân thiện và quan hệ gần gũi, kính trọng thầy cô.

b.      Nội dung:HS chia sẻ về nhũng việc nên làm và không nên làm nhằm thiết lập mối quan hệ thân thiện với bạn bè; gần gũi, kính trọng với thầy cô.

c.       Sản phấm: câu trả lời của HS.

d.      Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyến giao nhiệm vụ học tập

-   GV yêu cầu hai HS ngồi cạnh nhau suy ngẫm rồi chia sẻ về những việc nôn làm và

không nên làm nhằm thiết lập mối quan hệ thân thiện với bạn bè; gần gũi, kính trọng với

thầy cô.

-   Yêu cầu HS hoàn thành PHT:

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV đến các nhóm theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi 2 bạn đại diện của 2 nhóm trả lời.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

2. Xác định những việc nên làm và không nên làm vó’i bạn bè, thầy cô

(Bảng)

+ Thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè:

TT

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

 

 

 

+ Thiết lập quan hệ gần gũi, kính trọng thầy, cô giáo

TT

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

 

 

 

 

 

 

+ Thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè:

TT

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

 

Cởi mở, hoà đông với các bạn

Tự cao, chì chơi với những bạn cho là hợp với mình

 

Chân thành, thiện ý với bạn

Đố kị, ganh đua

 

Thẳng thẳn, nhưng tê nhị trong góp ý

Không thẳng thắn, thích nói xấu sau lưng bạn

 

Tránh thái độ, lời nói, hành vi làm bạn tự ái hay tổn thương

Đế cảm xúc tức giận chi phối thê’ hiện thái độ, lời nói xúc phạm

 

Cảm thòng, chia sè, giúp đỡ nhau

ích ki, không biết càm thông, chia sẻ, giúp đờ bạn

 

Khi có mâu thuẫn cân chù động tìm hiếu nguyên nhân. Nếu mình có lỏi thì cấn dũng càm xin lỗi bạn. Nếu bạn hiếu lấm cấn giải thích đê’ bạn hiểu hoặc tim kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, tháy cô

Khi có mâu thuán, đê sự giận dỗi, thù hận trong lòng hoặc nói xấu bạn

 

Thấy bạn có biếu hiện liêu cực hoặc bạn lòi kéo, rủ rê các bạn khác trong lớp làm những việc không tốt cấn góp ý mang tính xảy dựng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ đế ngăn bạn phạm sai lấm

Làm ngơ, mặc kệ bạn đê tránh phiến hà

 

+ Thiết lập quan hệ gần gũi, kính trọng thầy, cô giáo

TT

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

 

Tôn trọng, lễ phép với thầy cô

Có thái độ, lời nói, hành vi thiếu tôn trọng làm thầy cô buốn

 

Lắng nghe thấy cô đê’ hiểu được thiện chí, tình cảm của thầy cô

Không lắng nghe thấy cô

 

Quan niệm thấy cô như người bạn lớn tuổi, chủ động hỏi những gì chưa hiểu hoặc xin lời khuyên, tư vấn

Giữ khoảng cách với thấy cô, chỉ quan hệ với thầy cô trong giờ học

 

Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ tháy cô khi cấn thiết

Thờ ơ, lãnh đạm với thầy cô

 

Suy nghĩ tích cực vế những điêu góp ý thẳng thắn của thấy cô

Vì tự ái mà nghĩ sai vé động cơ góp ý của thấy cô

 

Khi có khúc mẳc với thấy cô cấn chủ động giải thích để thấy cô hiểu hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, thấy cô giáo khác

Phàn nàn vế thấy cô với gia đình, bạn bè

 

c.         HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH)

a. Mục tiêu: Vận dụng được nhũng kiến thức, kinh nghiệm mới vào việc xử lí những tình huống để thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè và gần gũi, kính trọng thầy cô.

b. Nội dung: HS giải quyết các tình huống trong SGK.

c.Sản phẩm: Kết quá thảo luận cùa các nhóm.

d.Tổ chức thực hiện:

- GV chia HS thành các nhóm, môi nhóm không quá 8 người.

-Yêu cầu các thành viên trong mồi nhóm thảo luận, sắm vai thế hiện cách giải quyết hai tình huống trong SGK. Mỗi nhóm sắm vai trước lớp một trong hai tình huống đó.

* Tình huống 1.Trong mấy ngày qua, Hương nhận thấy bạn Tâm trong lớpmình và nhút nhát.

Nếu là Hương, em sẽ làm gì đê Tâm hoà đồng với các bạn trong lớp?

* Tình huống 2. Tiết học Toán đã kết thúc mà Hưng vân cảm thấy chưa chiểu rõ về nội dung đã học.

Nếu là Hưng, em sẽ làm gì để hiểu rõ bài hơn?

-      Yêu cầu HS: Trong khi một nhóm thế hiện thì các nhóm khác chú ý quan sát và lắng nghe tích cực để có thế học hỏi và đặt câu hởi hoặc bình luận, góp ý.

-      Sau khi các nhóm đã thổ hiện xong, GV tổ chức cho HS tham gia bình luận, góp ý.

-      GV cùng HS phân tích, kết luận những cách xử lí và the hiện phù hợp.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a.      Mục tiêu: Tiếp tục tìm hiếu về bạn bè, thầy cô và the hiện những việc nên làm nhằm tạo mối quan hệ thân thiện trong môi trường học tập mới.

b.      Nội dung:

-      GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở hoạt động Vận dụng trong SGK Hoạt động trải nghiệm 6.

-      HS tháo luận và trả lời câu hỏi trong SGK Hoạt động trải nghiệm 6.

c.       Sản phẩm: Sản phẩm của HS.

d.      Tổ chức thực hiện:

-      GV yêu cầu và hướng dần HS sau giờ học tiếp tục thực hiện những việc sau:

+ Tìm hiếu thêm về bạn bè, thấy cô giáo mới - đặc biệt là những thầy cô dạy lớp mình.

+ Hằng ngày thực hiện những điều nên làm đê thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè, kính trọng và gần gũi với thầy cô.

+ Gợi ý HS làm một món quà đe tặng bạn hoặc thấy, cô giáo mà em mới quen.

-      GV yêu cầu HS chia sẻ những điểu thu hoạch/ học được/ rút ra được bài học kinh

nghiệm sau khi tham gia các hoạt động.

IV.      KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá

Phương pháp đánh giá

Công cụ đánh giá

Ghi chú

-   Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

-   Tạo cơ hội thực hành cho người học

-   Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học

-   Hấp dẫn, sinh động

-   Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

-   Phù họp với mục tiêu, nội dung

Báo cáo thực hiện công việc.

-         Hệ thống câu hỏi và bài tập

-         Trao đổi, thảo luận

 

 

V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiêm....)

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng