Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức | Kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức chủ đề 1

Từ khóa: Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10, Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức, Kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10, Kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức | Kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức Chủ đề 1. phát huy truyền thống nhà trường


CHỦ ĐỀ 1. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

(12  TIẾT)

I/ MỤC TIÊU

Sau chủ đề này, HS sẽ:

1. Về kiến thức

-         Tìm hiểu nội quy trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện.

-         Tìm hiểu truyền thống nhà trường.

-         Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

-         Thực hiện một số biện pháp thu hút bạn tham gia hoạt động chung.

-         Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.

-         Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.

-         Rèn luyện bản thân để thực hiện tốt nội quy trường, lớp và quy định của cộng đồng.

2. Năng lực:

- Năng lực chung:

+       Năng lực giao tiếp, hợp tác: Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

+       Năng lực tự chủ, tự học: xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân

- Năng lực riêng:

+       Năng lực thích ứng với cuộc sống: Từ các nội quy của trường, lớp, cộng đồng, HS áp dụng và thực hiện mỗi ngày để hoàn thành và không vi phạm.

+       Năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường, thực hiện tốt nội quy của trường, lớp, cộng đồng.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập

 

II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên

- Máy chiếu, máy tính

- Video, bài hát hoặc trò chơi đơn giản phù hợp với nội dung chủ đề để tổ chức hoạt

động khởi động.

- Một quả bóng nhỏ, hoặc một nắm giấy vo tròn.

- Những tình huống chưa tuân thủ nội quy và các tình huống khắc phục khó khăn để

thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

- Biện pháp giúp HS thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

- Mẫu kế hoạch rèn luyện thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp và cộng đồng.

2. Đối với HS:

- SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10; Sách Bài tập Hoạt động trải nghiệm,

hướng nghiệp 10.

- Nhớ lại những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng;

những trải nghiệm khi thực hiện các yêu cầu này.

- Suy ngẫm về các biện pháp thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của

cộng đồng.

- Giấy để viết kế hoạch cá nhân.

- Suy ngẫm về cách thiết kế hoạt động chung có ý nghĩa xã hội.

- Suy ngẫm về câu hỏi: HS cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường?

- Bút lông, giấy  (sử dụng cho các hoạt động thảo luận nhóm).

 

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu

- Tạo tâm lý hứng thú cho học sinh, tâm thế sẵn sàng, kích thích sự tò mò và mong muốn tìm hiểu chủ đề mới.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video/ nghe bài hát/ câu chuyện/ chơi trò chơi,... phù hợp với

nội dung của chủ đề để tạo tâm thế cho các em trước khi bước vào các hoạt động.

c. Sản phẩm học tậpCâu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu video bài hát «Mái trường thân yêu» của nhạc sĩ Phan Huy Hà, yêu cầu HS lắng nghe, cảm nhận và có thể hát theo giai điệu bài háttrong lượt phát lần 2

(https://www.youtube.com/watch?v=O_mdbHZTKc8)

- GV yêu cầu HS chia sẻ cảm xúc sau khi nghe bài hát.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hào hứng, chăm chú lắng nghe từng câu từ và hát cùng hát theo.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi nghe bài hát.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tiếp nhận câu trả lời, dẫn dắt HS vào nội dung chủ đề.

2. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ- KẾT NỐI

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội quy của nhà trường (Tiết 1)

GVCN thực hiện

*     *    *    *    *

 

Hoạt động 2. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện(Tiết 2)

a. Mục tiêu: HS nêu được những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng và xác định biện pháp thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng, thảo luận và xác định cách thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

c. Sản phẩm học tập: HS biết được nội quy và đưa ra được biện pháp thực hiện tốt nội quy trường, lớp, cộng đồng

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu nội quy trường, lớp, quy định của cộng đồng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS: Em hãy nêu những quy định trong nội quy của trường, lớp?

- GV gợi ý cho HS:

+ Quy tắc giao tiếp, ứng xử

+ Quy định trong học tập

+ Quy định về trang phục

+ Quy định về thái độ tham gia hoạt động chung

+ Quy định về bảo vệ tài sản và môi trường

+ ……

- GV yêu cầu HS: Nêu những quy định chung của cộng đồng nơi các em đang sống?

- GV gợi ý cho HS:

+ Quy định về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng

+ Quy định về trách nhiệm tham gia hoạt động, phong trào chung được tổ chức trong cộng đồng…

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lần lượt tiếp nhận các nhiệm vụ của GV, liên hệ với trường, lớp nơi mình đang học, liên hệ với tập thể nơi mình sinh sống để xung phong trình bày trước lớp.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện 2 – 3 HS nêu những quy định trong nội quy của trường, lớp.

- GV mời đại diện 2 – 3 HS nêu những quy định chung của cộng đồng nơi mình sinh sống.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

 

Nhiệm vụ 2. Thảo luận xác định cách thức thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:

+ Xác định biện pháp để thực hiện tốt nội quy của trường, lớp

+ Xác định biện pháp để thực hiện tốt quy định của cộng đồng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hình thành nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ, phân công công việc cho các thành viên, tổ chức thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận (các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước).

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV cùng HS phân tích, tổng hợp và khái quát, bổ sung các biện pháp thực hiện nội quy trường, lớp và quy định của cộng đồng và các rèn luyện vượt qua cản trở.

1. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện.

a. Tìm hiểu nội quy trường, lớp, quy định của cộng đồng

- Nội quy của trường, lớp:

+ Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo

+ Học và làm bài đầy đủ

+ Mặc trang phục theo quy định của trường

+ Có ý thức bảo vệ tài sản trường, lớp

+ ….…

- Quy định chung của công cộng:

+ Tôn trọng, bảo vệ tài sản chung

+ Ứng xử có văn hóa nơi công cộng

+ ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Thảo luận xác định cách thức thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng

* Biện pháp chung của lớp:

- Xây dựng tiêu chí thi đua

- Theo dõi việc thực hiện của từng cá nhân.

- Giúp đỡ những bạn gặp khó khăn khách quan.

* Biện pháp của từng cá nhân:

- Luôn ý thức thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng là tự trọng và tôn trọng những người xung quanh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

- Xác định cách khắc phục điểm yếu

- Rèn việc thực hiện nội quy trở thành thói quen thường ngày

- .............

Kết luận:

Những quy định trong nội quy của trường, lớp và cộng đồng nhằm tạo nền nếp, môi trường học tập và môi trường sống thuận lợi cho mọi người. Vì vậy mỗi người cần tự giác thực hiện đầy đủ và rèn luyện thành thói quen để thực hiện đầy đủ các quy định này.

 

*     *    *    *    *

 

 

 

Hoạt động 3. Tìm hiểu truyền thống nhà trường (Tiết 3)

a. Mục tiêu: HS xác định được các truyền thống của nhà trường và chia sẻ được những việc nên làm để phát huy truyền thống của trường.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ hiểu biết, cảm xúc về truyền thống nhà trường

c. Sản phẩm học tập: Ghi được những việc cần làm để phát huy truyền thống nhà trường.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu hình ảnh, những cuốn video tư liệu để giới thiệu cho HS biết thêm về truyền thống của trường.

- GV yêu cầu HS chia sẻ hiểu biết và cảm xúc về những truyền thống của nhà trường.

- GV phân tích, khái quát truyền thống nhà trường.

- GV đặt câu hỏi, yêu cầu cả lớp thảo luận chung: Các em cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS theo dõi các tư liệu về truyền thống nhà trường

- HS thảo luận, đưa ra các việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết tiết học

2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường

- Truyền thống nhà trường là những giá trị của trường được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ thầy, trò đã từng công tác và học tập tại trường.

- Những việc HS cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường:

+ Cố gắng học tập, rèn luyện tốt

+ Luôn có ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện các chủ trường, hoạt động của trường.

+ Tự hào là HS của trường, tôn trọng các giá trị truyền thống của trường, không có hành vi, hành động vi phạm các giá trị truyền thống ấy.

+ Tuyên truyền về truyền thống nhà trường đến những bạn còn chưa biết tôn trọng những giá trị truyền thống của trường.

+ Tổ chức giáo dục đồng đẳng về truyền thống nhà trường và trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thng của từng HS.

 

*     *    *    *    *

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 4. Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng (Tiết 4)

a. Mục tiêu: HS xác định những điều đã được thực hiện tốt, chưa tốt và xác định được nguyên nhân, biện pháp khắc phục để thực hiện tốt nội quy của trường lớp và quy định của cộng đồng.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ thông qua kĩ thuật ném bông tuyết.

c. Sản phẩm học tập: HS mạnh dạn chia sẻ trước lớp những điều thực hiện tốt, chưa tốt nội quy của lớp và cách khắc phục.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho cả lớp chia sẻ thông qua kĩ thuật ném bông tuyết (GV vo tờ giấy thành bông tuyết và ném về phía học sinh. Bông tuyết rơi vào ai, người đó sẽ chia sẻ, sau đó lại được quyền ném bông tuyết cho các bạn khác).

- GV gợi ý nội dung chia sẻ:

+ Những điều em thực hiện tốt và chưa tốt trong thực tiễn đời sống nhà trường, lớp học.

+ Lựa chọn những điều thực hiện chưa tốt nội quy của trường, lớp để xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Sau khi HS chia sẻ, GV yêu cầu cả lớp góp ý giúp các bạn điều chỉnh biện pháp cho phù hợp hơn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ lại những nội quy và việc mình đã làm.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS lần lượt tham gia chia sẻ trước lớp

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhắc nhở HS toàn lớp cùng thực hiện tốt nội quy trường, lớp và quy định của cộng đồng sau khi khắc phục những việc làm chưa tốt.

3. Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     *    *    *    *

Hoạt động 5. Giáo dục truyền thống nhà trường (Tiết 5)

a. Mục tiêu: HS lập và thực hiện được kế hoạch giá dục truyền thống nhà trường.

b. Nội dung: GV lần lượt triển khai các hoạt động:

-         Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

-         Tổ chức giáo dục truyền thống nhà trường

-         Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

-         Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường

c. Sản phẩm học tập: HS ghi nhận được nhiều điều để biết thêm và học thêm được truyền thống nhà trường.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc kế hoạch tổ chức giáo dục “Tôn sư trọng đạo”, tham khảo mẫu.

- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn một truyền thống của nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống nhà trường.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ, chia sẻ ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV yêu cầu từng nhóm chia sẻ kế hoạch của nhóm mình để các nhóm góp ý về tính khả thi và hợp lí của kế hoạch.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ 2. Tổ chức giáo dục truyền thống nhà trường

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu từng nhóm thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống đã xây dựng theo nhóm vào thời gian và không gian tùy chọn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm bàn bạc lên thời gian và không gian cụ thể, thông báo cho các bạn trong lớp và mời GV, đại diện Đoàn trường tham dự.

Bước 3, 4: Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện

- GV ghi nhận thời gian của các nhóm.

 

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống của nhóm mình theo gợi ý trong sgk.

+ Nội dung truyền thống

+ Thành công và những điều cần rút kinh nghiệm

+ Hình thức tổ chức

- GV lưu ý HS kế hoạch giáo dục truyền thống cần làm rõ những nội dung:

+ Giới thiệu lí do vì sao tổ chức giáo dục truyền thống đã chọn.

+ Làm rõ quá trình hình thành và phát huy truyền thống đó như là một giá trị văn hóa của trường.

+ Phân tích tác động của truyền thống đó đến sự phát triển nhân cách HS và quá trình phát triển nhà trường.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm lần lượt trình bày kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường mà nhóm đã lập ra

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV khuyến khích các nhóm chia sẻ những điều đã học tập từ nhóm bạn và rút ra những bài học chung về:

+ Những việc cần làm khi tổ chức hoạt động

+ Những việc cần tránh khi tổ chức hoạt động.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét.

 

Nhiệm vụ 4. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đưa ra ý kiến cá nhân không trùng lặp về ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường theo gợi ý:

+ Đối với bản thân

+ Đối với nhà trường

+ Đối với xã hội

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân của mình

- GV ghi lại những ý kiến không trùng lặp của HS lên bảng để có dữ liệu phân tích.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trên cơ sở ý kiến của HS, GV cùng cả lớp phân tích, khái quát ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường và kết luận.

4. Giáo dục truyền thống nhà trường

a. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

Gợi ý:

+ Dạy tốt – Học tốt

+ Thực hiện nội quy trường lớp

+ Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

+ Tích cực tham gia hoạt động xây dựng, phát triển nhà trường,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tổ chức giáo dục truyền thống nhà trường

- Các nhóm thảo luận và lên kế hoạch thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống

- Các nhóm lần lượt trình bày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ý nghĩa hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì và phát triển các giá trị văn hóa của nhà trường ở từng thế hệ HS.

+ Giáo dục HS lòng tự hào về trường, tạo động lực rèn luyện, phấn đấu, phát triển những tiềm năng của bản thân.

+ Các giá trị văn hóa của nhà trường là chất liệu để giáo dục nhân cách HS.

+ Tạo động lực cho đội ngũ GV và lãnh đạo nhà trường xây dựng nhà trường ngày càng thân thiện, hạnh phúc.

+ ….

*Hướng dẫn về nhà:

       Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

       Xem trước hoạt động 5, 6 chủ đề 1

 

*     *    *    *    *

Hoạt động 6. Thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung (Tiết 6&7)

a. Mục tiêu: HS lựa chọn và thực hiện được với các biện pháp phù hợp, thu hút bạn vào hoạt động chung.

b. Nội dung: GV lần lượt triển khai các hoạt động để thu hút các bạn vào hoạt động chung.

c. Sản phẩm học tập: HS tìm ra các biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung và áp dụng vào thực tiễn.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ 1. Biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận về các biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung dựa vào gợi ý sgk để bổ sung thêm các biện pháp khác

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trao đổi

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi đại diện một số HS trình bày biện pháp suy nghĩ được.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 2. Thực hành thu hút bạn vào hoạt động chung

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đề nghị HS làm việc theo cặp đôi, lựa chọn biện pháp phù hợp và thể hiện cách thu hút bạn vào hoạt động theo tình huống:

“Lớp được phân công thực hiện chủ đề văn nghệ cho hoạt động sinh hoạt dưới cờ, một số bạn có khả năng văn nghệ nhưng không muốn tham gia”.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc theo cặp đôi, thảo luận đưa ra cách thu hút bạn tham gia hoạt động.

Bước 3, 4: Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện

- GV khích lệ các cặp xung phong lệ thể hiện trước lớp và yêu cầu HS theo dõi cách thu hút bạn vào hoạt động của từng cặp để nhận xét, góp ý.

 

Nhiệm vụ 3. Lựa chọn biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận về các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên để lựa chọn các biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung.

- GV gợi ý:

+ Rèn luyện 3 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.

+ ……….

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ và tiến hành thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV yêu cầu HS

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét.

 

Nhiệm vụ 4. Lựa chọn biện pháp thu hút các bạn vào địa bàn dân cư

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận một số hoạt động do Đoàn thành niên ở địa phương tổ chức và lựa chọn các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn trong địa bàn dân cư cùng tham gia.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS cùng nhau đưa ra hoạt động và thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá.

5. Thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung

a. Biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung

+ Mời các bạn tham gia thiết kế và chuẩn bị hoạt động.

+ Tổ chức hoạt động chung sao cho có ý nghĩa, hấp dẫn với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tránh hình thức.

+ Động viên, thuyết phục để bạn thấy được trách nhiệm của người HS là phải tham gia hoạt động chung và thấy được ích lợi của sự tham gia.

+ Với những bạn ngại tham gia cẩn tìm hiểu sở thích và nhu cầu của bạn để tìm ra hoạt động phù hợp, để bạn được trải nghiệm những cảm xúc tích cực từ đó tạo hứng thú thích

tham gia hoạt động chung.

+ Trong thời gian đầu cần lưu ý phân công trách nhiệm cụ thể phù hợp với khả năng và sở thích của bạn.

+ Hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn trong quá trình hoạt động.

+ ….

b. Thực hành thu hút bạn vào hoạt động chung

Cách thu hút bạn bạn tham gia văn nghệ:

+ Động viên, thuyết phục bạn tham gia hoạt động văn nghệ.

+ Cùng các bạn tham gia thiết kế và chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.

+ Cùng các bạn luyện tập hát, múa.

+ Phân công nhiệm vụ theo sở thích của từng bạn: hát bè, hát đơn, múa phụ họa,....

 

 

 

 

 

 

c. Lựa chọn biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung

Gợi ý chủ đề hoạt động giáo dục của Đoàn Thanh niên:

+ Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn.

+ Thanh niên với văn hóa giao thông.

+ Tình nguyện mùa đông, Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Hiến máu tình nguyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Lựa chọn biện pháp thu hút các bạn vào địa bàn dân cư

Gợi ý hoạt động:

+ Bảo vệ môi trường.

+ Hoạt động thiện nguyện.

+ Đền ơn đáp nghĩa.

+ Xây dựng nông thôn mới/ văn minh đô thị.

 

 

 

 

 

 

*     *    *    *    *

 

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Hoạt động 7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự rèn luyện bản thân đẻ thực hiện tốt quy định chung(Tiết 8&9)

a. Mục tiêu: HS tự nhận thức được những điều cản trở em thực hiện tốt những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng để lập kế hoạch và thực hiện rèn luyện, khắc phục.

b. Nội dung: GV đưa ra yêu cầu về nhà cho HS thực hiện

c. Sản phẩm học tập: HS về nhà thực hiện và ghi chép lại kết quả chia sẻ trước lớp

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS về nhà tiếp tục:

+ Xác định những điều cản trở em thực hiện tốt những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng để lập kế hoạch và thực hiện.

+ Ghi chép lại kết quả thực hiện để chia sẻ với lớp.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà thực hiện

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV hướng dẫn, giải thích một số điều HS còn chưa hiểu.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, kết luận bài học.

6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự rèn luyện bản thân đẻ thực hiện tốt quy định chung

 

 

 

 

 

 

*     *    *    *    *

Hoạt động 8. Phát huy truyền thống của nhà trường. Chia sẻ về việc thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng. Biểu diễn văn nghệ ca ngợi mái trường thân yêu. Giao lưu với những tấm gương tích cực tham gia hoạt động chung.( Tiết 10,11&12)

Đoàn trường thực hiện

*     *    *    *    *

 

ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ 1

1. Cá nhân tự đánh giá

GV yêu cẩu HS căn cứ vào kết quả thực hiện các hoạt động trong chủ đề để tự đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Thực hiện được đầy đủ nội quy của trường, lớp.

- Thực hiện được các quy định của cộng đồng.

- Thực hiện được ít nhất hai biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung.

- Nêu được ít nhất ba truyền thống của trường.

- Lập và thực hiện được ít nhất một kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường có thu hút các bạn cùng tham gia.

- Nêu được ít nhất hai ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.

- Tham gia các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhà trường và địa phương tổ chức.

       Đạt: Đạt ít nhất 4 trong 7 tiêu chí;

       Chưa đạt: Chỉ đạt được từ 3 tiêu chí trở xuống.

2. Đánh giá theo nhóm/ tổ

3. Đánh giá chung của GV

 

 

PHIỀU BÀI TẬP

CHỦ ĐỀ 1: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 

1.      Khoanh tròn vào câu trả lời phù hợp nhất với suy nghĩ của em về mục đích thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định chung của nhà trường, cộng đồng. 

A.    Thực hiện nghiêm túc để tránh bị phê bình, khiển trách.

B.    Thực hiện nghiêm túc để rèn luyện bản thân.

C.    Thực hiện nghiêm túc để tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho học tập và phát triển.

D.    Thực hiện nghiêm túc để tạo thành tích cho lớp, trường, cộng đồng.

E.      Thực hiện nghiêm túc vừa góp phần phát triển bản thân, vừa góp phần xây dựng, phát triển lớp, trường, cộng đồng.

2. Tự xác định những quy định của lớp, trường mà em chưa thường xuyên thực hiện và cách khắc phục. 

a. Những quy định của lớp mà em chưa thường xuyên thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Cách khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

b. Những quy định của trường mà em chưa thường xuyên thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Cách khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Ghi lại những quy định của cộng đồng em đã tìm hiểu được và chia sẻ với bạn em đã thực hiện những quy định này ở mức độ nào. 

STT

Quy định của cộng đồng mà em tìm hiểu

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa thực hiện

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4. Xử lý các tình huống

Tình huống 1. Hiền nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà. 

Nếu là chị gái của Hiền, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Tình huống 2. Vì bận đột xuất nên cô giáo để lớp tự quản giờ Ngữ văn và giao nhiệm vụ thảo luận cho trưởng nhóm. Trong lúc nhóm thảo luận, Mạnh ngồi làm việc riêng, khi bạn trưởng nhóm nhắc, Mạnh khó chịu đáp lại: Đó không phải việc của bạn! Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ làm gì? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Tình huống 3. Cả lớp vừa làm bài kiểm tra nên Long nghĩ là thầy giáo sẽ không kiểm tra việc học và làm bài cũ. Vì vậy, khi Hải rủ Long cùng chuẩn bị bài cho giờ học ngày mai, Long trả lời: “Không cần!” Nếu là Hải, em sẽ làm gì?

 …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. Những biện pháp nào em đã sử dụng để thu hút các bạn vào hoạt động chung và kết quả đạt được như thế nào? (Đánh dấu x vào các cột tương ứng) 

STT

Biện pháp thu hút

Đã sử dụng

Kết quả

Thành công

Chưa thành công

1

Chủ động tham gia làm gương cho bạn.

 

 

 

2

Động viên, thuyết phục để lối cuốn bạn. 

 

 

 

3

Mời các bạn tham gia thiết kế và chuẩn bị hoạt động.

 

 

 

4

Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng và sở thích của bạn. 

 

 

 

 

5

Hỗ trọ bạn khi bạn gặp khó khăn

 

 

 

6

Biện pháp khác:

 

 

 

7

………….

 

 

 

6. Em hãy viết ra những biện pháp sẽ sử dụng để thu hút một bạn không thích tham gia hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhà trường và địa phương tổ chức vì bạn nói là thấy nhàm chán. Giải thích vì sao em lại sử dụng những biện pháp đó. 

 …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

7. Theo em, hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường có những tác dụng ý nghĩa gì? (Khoanh tròn ở câu trả lời phù hợp nhất với suy nghĩ của em) 

A.  Duy trì giá trị văn hoá của nhà trường.

B. Giáo dục lòng tự hào về trường.

C. Giúp giáo dục nhân cách học sinh.

D. Giúp gắn kết các thế hệ học sinh.

E.  Tạo sự đoàn kết, đồng lòng giữ gìn, phát huy truyền thống của tập thể học sinh toàn trường.

G.  Giúp từng thành viên của trường mang dấu ấn các nét truyền thống của trường trong suốt cuộc đời.

Các ý kiến của riêng em :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

8. Viết ra những việc em và các bạn cần làm để giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 1

Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng với mức độ em đạt.

Yêu cầu cần đạt

Mức độ

Đạt

Chưa đạt

1. Thực hiện được đầy đủ nội quy của trường, lớp.

 

 

2. Thực hiện được các quy định của cộng đồng.

 

 

3. Thực hiện được ít nhất hai biện pháp thu hút các bạn 

vào hoạt động chung. 

 

 

4. Nêu được ít nhất ba truyền thống của nhà trường.

 

 

5. Lập và thực hiện được ít nhất một kế hoạch giáo dục | truyền thống nhà trường và thu hút các bạn tham gia.

 

 

6. Nêu được ít nhất hai ý nghĩa của hoạt động giáo dục | truyền thống nhà trường.

 

 

7. Tham gia ít nhất một hoạt động theo chủ đề của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhà trường và địa phương tổ chức. 

 

 

 

Đạt: Đạt được ít nhất 4 trong số 7 tiêu chí.

Chưa đạt: Chỉ đạt được từ 3 tiêu chí trở xuống. 

 Nguồn: ST

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng