[MIỄN PHÍ] Sơ đồ hóa kiến thức kèm bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án

Câu 1. Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. đã hoàn toàn kết thúc. 
B. bước vào giai đoạn kết thúc.
C. đang diễn ra vô cùng ác liệt. 
D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai
phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do
A. Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. 
B. các nước phương Tây phân chia phạm vi ảnh hưởng.
C. hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai để lại. 
D. mâu thuẫn giữa phương Đông và phương Tây gay gắt

Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 
B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 4. Một trong những quyết định quan trọng trong hội nghị Ianta (2/1945) là
A. thành lập khối đồng minh chống phát xít. 
B. thành lập Hội quốc liên.
C. thành lập Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 
D. thành lập khối quân sự NATO.

Câu 5. Tại Hội nghị Ianta (2/1945), nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh đã xác định mục tiêu chung là
A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. tổ chức lại trật tự thế giới sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
D. thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 6. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta (2/1945), sau khi giải phóng châu Âu nước nào sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á trong chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ. 
B. Pháp. 
C. Anh. 
D. Liên Xô.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyết định của Hội nghị Ianta?
A. Thành lập Hội quốc liên. 
B. Nhanh chóng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
C. Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 
D. Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á

Câu 8. Hội nghị Ianta (2/1945) với sự tham dự của 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh được tổ chức tại đâu?
A. Liên Xô. 
B. Mĩ. 
C. Anh. 
D. Pháp.

Câu 9. Quyết định quan trọng nào được Hội nghị Ianta (2/1945) đưa ra và còn có giá trị cho đến ngày nay?
A.Thành lập Hội đồng Bảo an. 
B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
C. Thành lập Tòa án Quốc tế. 
D. Thành lập Hội đồng Kinh tế và Xã hội

Câu 10. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã
A. trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới. 
B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. mang lại quyền lợi cho các nước lớn. 
D. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 11. Hội nghị Ianta diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ 2/4 - 11 /4/1945. 
B. Từ 4/2 - 11 /2/1944. 
C. Từ 4/2 - 11/2/1945. 
D. Từ 4/2 -12/2/1945.

Câu 12. Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta Đông Đức, Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi chiếm đóng của nước nào?
A. Mĩ. B. Anh. C. Liên Xô. D. Pháp.

Câu 13. Theo thỏa thuận của hội nghị Pốtxđam, quân đội nước nào sẽ vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật?
A. Mĩ, Anh 
B. Liên Xô, Anh.
C. Trung Hoa Dân quốc, Anh. 
D. Trung Hoa Dân quốc, Mĩ.

Câu 14. Theo thỏa thuận của hội nghị Pốtxđam, quân đội nước nào sẽ vào phía Bắc vĩ tuyến 16 ở Đông Dương để giải giáp quân Nhật?
A. Mĩ. 
B. Liên Xô. 
C. Anh. 
D. Trung Hoa Dân quốc.

Câu 15. Theo thỏa thuận của hội nghị Pốtxđam, quân đội nước nào sẽ vào phía Nam vĩ tuyến 16 để giải giáp quân Nhật?
A. Anh. 
B. Liên Xô. 
C. Mĩ. 
D. Trung Hoa Dân quốc.

Câu 16. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất mục tiêu chung là gì?
A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.
B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
C. Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á.
D. Quân đội Anh, Mĩ sẽ tấn công phát xít Đức ở Tây Âu.

Câu 17. Ngày thành lập Liên hiệp quốc là
A. Ngày 24/10/1945. 
B. Ngày 4/10/1946. 
 C. Ngày 20/11/1945. 
D. Ngày 27/7/1945.

Câu 18. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập với mục đích gì?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
B. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế.
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. 
D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.
C. Giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực.
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

Câu 20. Trụ sở của Liên hợp quốc hiện nay được đặt tại đâu?
A. Xan Phranxixcô (Mĩ) 
B. New York (Mĩ). 
 C. Luân Đôn (Anh). 
 D. Paris (Pháp).
...
Link tải miễn phí bản fulll 137 trang: TẢI XUỐNG

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng