Bộ đề thi minh họa đánh giá năng lực đại học quốc gia thành phố hồ chí minh năm 2022 có đáp án chi tiết

 


Bộ đề thi minh họa đánh giá năng lực đại học quốc gia thành phố hồ chí minh năm 2022 có đáp án chi tiết

 Đề thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 dài 16 trang, gồm 120 câu. Thí sinh làm bài thi trong vòng 150 phút (không kể thời gian phát đề). Câu hỏi được ra ở hình thức trắc nghiệm với 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực này có 3 phần: ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; giải quyết vấn đề. Trong đó, phần 1 ngôn ngữ gồm 40 câu đầu tiên kiểm tra kiến thức thuộc lĩnh vực tiếng Việt và tiếng Anh. Phần 2 từ câu 41-70 gồm các nội dung về toán học, tư duy logic và phân tích số liệu. Phần 3 gồm các câu còn lại từ 71-120, thí sinh giải quyết vấn đề liên quan đến hóa học, vật lý, sinh học, địa lý và lịch sử.

Link 1:  Tải Xuống

Link 2:  Tải Xuống

Link 3:  Tải Xuống

Link 4:  Tải Xuống

Link 5:  Tải Xuống

Nguồn: ST
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng