5000 câu trắc nghiệm ôn thi thpt môn tiếng anh có đáp án đầy đủ (file word)


5000 câu trắc nghiệm ôn thi thpt môn tiếng anh có đáp án đầy đủ (file word), đầy đủ các chuyên đề.

Tài liệu gồm:

- Bài tập về trạng từ trong tiếng anh có đáp án

- Bài tập về động từ trong tiếng anh có đáp án

- Bài tập về liên từ trong tiếng anh có đáp án

- Bài tập về tính từ trong tiếng anh có đáp án

- Bài tập về danh từ trong tiếng anh có đáp án

- Bài tập câu bị động có đáp án

- Trắc nghiệm tìm lỗi sai có đáp án

- Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh có đáp án

- Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh có đáp án

- Bài tập trắc nghiệm điền từ có đáp án.

- Bài tập trắc nghiệm tiếng anh theo chủ đề có đáp án.

Tất cả tài liệu là file word, là nguồn tài liệu có ích dành cho giáo viên và học sinh.

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng