Link tải sách Giải thích ngữ pháp tiếng anh - Mai Lan Hương (2015)

 Cuốn sách được xuất bản và tái bản nhiều lần. Bản ở đây là năm 2015, kiến thức tổng kết chính xác và bổ sung thêm các bài tập để các bạn luyện tập nhiều hơn.
Sách giải thích ngữ pháp Tiếng Anh bản đẹp PDF tái bản năm 2015 của tác giả Mai Lan Hương, cuốn sách giúp bạn nắm được toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh, sách đưa ra lí thuyết chi tiết nhất, sau mỗi phần kiến thức đều có ví dụ minh họa kèm theo và bài tập theo từng chuyên đề có đáp án để các bạn luyện tập. Sách học ngữ pháp mà bất kì ai ôn luyện TOEIC, IELTS hay ôn thi THPT đều nên tham khảo.

NỘI DUNG SÁCH GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án đề cập tới tất cả các chuyên đề ngữ pháp trong Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, được chia thành 9 chương:
 • Chương 1: Từ loại (The part of speech)
 • Chương 2: Thì (Tense)
 • Chương 3: Mệnh đề và cụm từ (Clause and Phrases)
 • Chương 4: Câu (Sentences)
 • Chương 5: Câu điều kiện (Conditional Sentences)
 • Chương 6: Lời nói gián tiếp (Indirect Speech)
 • Chương 7: Câu bị động (Passive Sentences)
 • Chương 8: Sự diễn tả về số lượng (Expression of Quanlity)
 • Chương 9: Từ vựng học (Word Study)
Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/ 

CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Sách cung cấp bao quát tất cả các chuyên đề trong Tiếng Anh với lí thuyết đầy đủ kèm ví dụ cụ thể giúp bạn hiểu rõ hơn về kiến thức lí thuyết.
 • Bài 1: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
 • Bài 2: Hiện tại hòan thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 3: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
 • Bài 4: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 5: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
 • Bài 6: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 7: Tổng hợp thời thì
 • Bài 8: Các dạng thức của động từ: Ving, To do
 • Bài 9: Động từ khuyết thiếu
 • Bài 10: Danh từ
 • Bài 11: Mạo từ
 • Bài 12: Đại từ
 • Bài 13: Các loại câu hỏi
 • Bài 14: Tính từ và trạng từ
 • Bài 15: So sánh
 • Bài 16: Giới từ
 • Bài 17: Bị động
 • Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ- động từ
 • Bài 19: Câu điều kiện
 • Bài 20: Mệnh đề quan hệ
 • Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ
 • Bài 22: Mệnh đề danh ngữ
 • Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ
 • Bài 24: Liên từ
 • Bài 25: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
 • Bài 26: Câu giả định
TẢI VỀ GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH – MAI LAN HƯƠNG

Dvtuan.com chia sẻ bản PDF sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh bản đẹp tái xuất bản năm 2015, bản PDF được scan rõ, đẹp, giúp các bạn dễ học hơn.
Link tải miễn phí: Tại đây hoặc Tại đây
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng