[ÔN THI THPT 2022] Tóm tắt công thức toán ôn thi tốt nghiệp thptTài liệu ôn thi môn toán năm 2022, công thức toán thpt, công thức toán lớp 10, công thức toán lớp 11, công thức toán lớp 12,...
Tài liệu gồm toàn bộ các công thức quan trọng, trong chương trình ôn thi tốt nghiệp thpt môn toán. Các bạn học sinh tham khảo nhé!

Nội dung các chuyên đề trong tài liệu này gồm có:

+ Công thức lũy thừa.

+ Công thức logarit.

+ Hàm số lũy thừa – mũ – logarit.

+ Đồ thị hàm mũ và hàm logarit.

+ Phương trình mũ và logarit.

+ Bất phương trình mũ và logarit.

+ Công thức đạo hàm.

+ Công thức nguyên hàm.

+ Diện tích và thể tích.

+ Công thức chuyển động.

+ Công thức lượng giác.

+ Phương trình lượng giác.

+ Tổ hợp – xác suất.

+ Khai triển nhị thức newtơn.

+ Cấp số cộng – cấp số nhân.

+ Khảo sát hàm số & bài toán liên quan.

+ Phương trình tiếp tuyến.

+ Số phức và các yếu tố liên quan.

+ Khối đa diện và thể tích của chúng.

+ Mặt trụ – mặt nón – mặt cầu.

+ Hình học giải tích trong không gian.

Link tải: Tải xuống
Link dự phòng: tải xuống

Nguồn: Sưu tầm
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng