Cách Thiết Kế Bài Kiểm Tra Online Cực Kì Nhanh Với Google From (Google Biểu Mẫu)

        Thông thường nếu Quý Thầy Cô copy câu hỏi và đáp án từ trang Word và dán và biểu mẫu kiểm tra thì rất lâu và tốn thời gian. Quý Thầy Cô làm theo cách sau:
        Bước 1: Quý Thầy Cô mở tính năng chụp tùy chọn của máy tính lên " Snipping tool".
Có thể vào ô tìm kiếm của máy tính để mở lên bằng cách đánh chữ " Snipping tool"

Bước 2. Quý Thầy Cô nhấn vào chữ New để chụp hình câu hỏi bao gồm cả đáp án trắc nghiệm trên file Word lại. Hình dưới cây là hình chụp nhé!

Bước 3: Vào google from (biểu mẫu), thiết lập bài kiểm tra như bình thường. Chỗ câu hỏi, thay vì đánh từng câu, mình sẽ thêm các hình chụp câu hỏi lên. Đáp án chỉ cần đánh A,B,C,D cho học sinh chọn là được. 


    Rất nhanh luôn quý Thầy Cô. Chọn xáo trộn đề nữa là OK. Mình làm đề kiểm tra chỉ vài phút là xong. 


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng