Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức

Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức bao gồm 10 câu trắc nghiệm có đáp án. Quý thầy cô tham khảo theo link tải tài liệu phía dưới.
Câu 1. Học lịch sử để làm gì?
A. Biết cho vui, có thêm hiểu biết về quá khứ để dự đoán những điều trong tương lai.
B. Tô điểm cho cuộc sống, có thêm kinh nghiệm nếu có chiến tranh xảy ra.
C. Hiểu cội nguồn của dòng họ, dân tộc, biết ơn những người có công với đất nước, biết sống có trách nhiệm với bản thân và đất nước.
D. Biết về đất nước mình trong tương lai sẽ như thế nào.
Câu 2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
A. Tư liệu chữ viết.
B. Tư liệu lịch sử.
C. Tư liệu truyền miệng.
D. Tư liệu hiện vật.
Câu 3: Lịch sử được hiểu là
A. những chuyện cổ tích được kể truyền miệng.
B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
C. những bản ghi chép hay tranh, ảnh còn được lưu giữ lại.
D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
Câu 4: Truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
B. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai.
C. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
D. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
Câu 5: Trên các tờ lịch của Việt Nam đều có ghi cả âm lịch và dương lịch vì
A. Cả âm lịch và dương lịch đều chính xác như nhau.
B. Ở nước ta vẫn dùng hai loại lịch âm và lịch dương song song với nhau.
C. Nước ta dùng dương lịch theo lịch chung của thế giới, nhưng trong nhân dân vẫn dùng âm lịch theo truyền thống.
D. Âm lịch là theo phương Đông còn dương lịch là theo phương Tây.
Câu 6: Loài người là kết quả của quá trình tiến hóa từ
A. Người tối cổ.
B. Vượn người.
C. Người tinh khôn.
D. Vượn.
Câu 7: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng 60 vạn năm trước.
B. Khoảng 15 vạn năm trước.
C. Khoảng 10 vạn năm trước.
D. Khoảng 5 vạn năm trước.
Câu 8. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là
A. Chế tác công cụ lao động.
B. Biết cách tạo ra lửa.
C. Chế tác đồ gốm.
D. Chế tác đồ gỗ, đồ gốm.
Câu 9: Năm 542 - khởi Lí Bí cách năm nay (2021) là bao nhiêu năm?
A. 1473 năm.
B. 1475 năm.
C. 1477 năm.
D. 1479 năm.
Câu 10: Năm 2010 thuộc thiên niên kỉ mấy?
A. Thiên niên kỉ I.
B. Thiên niên kỉ II.
C. Thiên niên kỉ III.
D. Thiên niên kỉ IV.
Link tải miễn phí bản word: Tải xuống
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng