Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo bài 19 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

   

Xin chia sẻ tới quý thầy cô bài soạn giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo bài 19 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (sách mới). Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô trong việc giảng dạy chương trình sách giáo khoa 2018.

Link tải miễn phí: Tải xuống

Link tải trọng bộ  Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo: Tải xuống

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng