Work on Your Grammar Pre-Intermediate A2 (PDF bản đẹp nhất)

Ngữ pháp được đề cập trong Collins Work on your Grammar - Pre-Intermediate (A2) đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên nghiên cứu của Collins Corpus và kinh nghiệm của các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi. Do đó, cuốn sách này cung cấp nhiều thực hành hữu ích với các ví dụ xác thực, cập nhật về cách sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. 

• Tập trung vào ngữ pháp cần thiết ở trình độ Sơ cấp (A2)

• Ba mươi đơn vị với tài liệu trình bày rõ ràng kèm theo các bài tập thực hành

• Các ví dụ xác thực về tiếng Anh thực tế, lấy từ Collins Corpus

• Cấu trúc và cách trình bày ngôn ngữ rõ ràng

Download Work on Your Grammar Pre-Intermediate A2 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng