(PDF+CD) Oxford - B1 Preliminary For Schools Exam Trainer (2020)

PET Exam Trainer 2020 pdf

Sách luyện thi PET: Oxford Preparation & Practice For Cambridge English B1 Preliminary For Schools Exam Trainer gồm 7 bài thi theo cấu trúc sửa đổi từ năm 2020, file PDF rất đẹp kèm đáp án và Audio

Download Oxford B1 Preliminary For Schools Exam Trainer

Download Audio

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng