Cambridge Grammar for PET with answers (Bản mới cực đẹp) | PDF+CD

Cambridge Grammar for PET with answers pdf cd

Cambridge Grammar for PET cung cấp toàn bộ ngữ pháp cần thiết cho kỳ thi Cambridge PET, đồng thời phát triển kỹ năng nghe. Tái bản mới nhất 2013, bản cực đẹp đầy đủ đáp án và file nghe

Link Download:

Grammar for PET with answers (pdf)

CD Audio (mp3)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng