Cambridge English First 2 (2016) Bản cực đẹp + CD audio

Cambridge English First 2 (2016) pdf cd audio

NGÀY XUẤT BẢN: Tháng 8 năm 2016

CẤP ĐỘ CEF: B2

Đây là phần tiếp theo của cuốn Cambridge English First 1, gồm 4 bài test từ test 5-8

Bản mềm cực đẹp, có thể copy text sang word, đầy đủ Key, transcript và CD audio

Download Cambridge English First 2 PDF 

Download CD audio 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng