Cambridge A2 Key for Schools TRAINER 1 from 2020 (PDF bản đẹp)

A2 Key for Schools TRAINER 1 pdf

Sách A2 Key for Schools TRAINER 1 được xuất bản bởi chính đại học Cambridge, cũng là tổ chức quản lý chính của kỳ thi KET bao gồm 6 bài kiểm tra theo cấu trúc mới nhất sửa đổi từ 2020, kèm theo các hướng dẫn đầy đủ và lời giải ở cuối sách.

Bài test 1 & 2 sẽ hướng dẫn bạn về bài thi KET, từ form bài, cách chấm bài, mẹo làm bài, bài kiểm tra từ 3-6 sẽ là bài kiểm tra thực tế như một bài kiểm tra thật.

Tải về KET Trainer 1 bản đẹp nhất kèm CD: Download 


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng