B1 Preliminary 1 with answers for the Revised 2020 Exam (PDF bản đẹp + Audio)

B1 Preliminary 1 for the Revised 2020 Exam audio

Sách luyện thi PET: B1 Preliminary 1 for the Revised 2020 Exam được xuất bản bởi đại học Cambridge, bao gồm 4 bài thi mẫu đầy đủ đáp án và file nghe.

Download B1 Preliminary 1 with answers (pdf)

Keys with explanation

Download AUDIO

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng