YBM Toeic RC1000 - Vol 1

 YBM Toeic  RC1000 - Vol 1

Bắt kịp xu hướng ra đề thi TOEIC theo định dạng mới, bộ sách YBM TOEIC Reading 1000 (gồm 2 cuốn) cho thấy rõ những thay đổi trong phần thi Đọc. Mỗi cuốn trong bộ sách cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi thật, được cập nhật mới nhất, phù hợp với người học thuộc các trình độ khác nhau:

+ Vol 1 được thiết kế dành cho người học nhắm tới mục tiêu đạt 500+ điểm TOEIC
+ Vol 2 dành cho người học có mục tiêu đạt 700+

Mỗi cuốn sách gói gọn nội dung chính trong 10 test bám sát cấu trúc của bài thi TOEIC định dạng mới, kịp thời cập nhật những điểm thay đổi, bao gồm:
+ Số lượng câu hỏi của Part 5 giảm, đồng thời tăng số lượng câu hỏi trong Part 6 và 7.
+ Tỷ lệ câu hỏi về ngữ pháp tăng lên so với câu hỏi về từ vựng.
+ Dạng bài ba đoạn văn, hình thức chuỗi tin nhắn được bổ sung thêm trong Part 7.
+ Các dạng câu hỏi mới cũng được thiết kế và lồng ghép hợp lý: câu hỏi chọn câu thích hợp để điền vào chỗ trống, câu hỏi nắm bắt ý đồ, câu hỏi chọn vị trí của câu cho sẵn.

Download: PDF

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng