Tải trọn bộ Tomato TOEIC Speaking + Writing (PDF + Audio)

 Tomato TOEIC Speaking + Writing

1. Tomato TOEIC Speaking chia làm 3 phần chính

Phần 1: Starters gồm có:

Recipe 1: Grammar
Recipe 2: Vocabulary
Recipe 3: Listening
Recipe 4: Pronunciation
Recipe 5: Tư duy theo kiểu Anh
Recipe 6: Fluency
Recipe 7: Goal

Phần 2: Main Dishes ( tự luyện tập phát âm)

Thể loại 1: Đọc đoạn văn
Thể loại 2: Miêu tả ảnh
Thể loại 3: Trả lời câu hỏi
Thể loại 4: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Thể loại 5: Trình bày giải pháp
Thể loại 6: Trình bày ý kiến

Phần 3: Actual Test ( gồm 5 bài test)

Để đánh giá trình độ của các bạn và luyện tập củng cố kiến thức đã học trong cuốn sách.

> Link tải sách: TẠI ĐÂY

Tải Audio: TẠI ĐÂY

2. Tomato TOEIC Writing chia 4 phần chính

Phần 1: Viết câu

Preview Câu hỏi viết loại 1

Recipe 1. Từ trong tâm: Danh từ
Recipe 2. Từ trọng tâm: Động từ
Recipe 3. Từ trọng tâm: Giới từ
Recipe 4. Từ trọng tâm: Từ bổ nghĩa
Recipe 5. Từ trọng tâm: Liên từ
Mini Test 2 bài.

Phần 2: Main Dishes Viết Email

Thông tin cơ bản về email

Preview Câu hỏi viết loại 2
Recipe 6. Hỏi thông tin
Recipe 7. Yêu cầu
Recipe 8. Cung cấp thông tin
Recipe 9. Than phiền
Recipe 10. Đề nghị, gợi ý
Mini Test 2 bài

Phần 3: Main Dishes Viết luận

Thông tin cơ bản về bài luận

Preview Câu hỏi viết loại 3

Recipe 11. Tìm việc làm
Recipe 12. Sinh hoạt công sở
Recipe 13. Sắp xếp công việc
Recipe 14. Trở thành người tài giỏi
Recipe 15. Tổ chức sinh hoạt cá nhân
Mini Test 2 bài

Phần 4: Actual Test – 5 bài Test + Answers

> Link tải sách: TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng