Kho sáng kiến kinh nghiệm y tế, kế toán, hành chính, văn thư, thư viện trường học (Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT)Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm y tế, kế toán, hành chính, văn thư, thư viện trường học (Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn thu hút bạn đọc đến thư viện thông qua mô hình thư viện trường học thân thiện
 2. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở trường tiểu học
 3. skkn cách làm thư viện xanh , thư viện di động trong trường tiểu học
 4. skkn thu hút bạn đọc đến với thư viện thân thiện trường tiểu học
 5. skkn một số giải pháp phát triển văn hóa đọc tại trường tiểu học
 6. skkn cung ứng cho giáo viên mượn sách và đồ dùng dạy học tại thư viện trường tiểu học
 7. skkn giải pháp mở rộng không gian, diện tích đọc sách trường tiểu học
 8. skkn một số kinh nghiệm trong việc quản lý thư viện, thiết bị dạy học ở trường tiểu học
 9. skkn một vài kinh nghiệm trong việc tuyên truyền và giới thiệu sách mới trường tiểu học
 10. skkn một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc
 11. skkn xây dựng mô hình thư viện thân thiện (room to read) tại trường tiểu học phan bội châu
 12. SKKN một số biện pháp quản lý chỉ đạo việc duy trì sĩ số học sinh dân tộc trường tiểu học
 13. skkn biện pháp chỉ đạo tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số
 14. SKKN một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS
 15. Skkn sắp xếp quản lý lưu trữ chưng từ kế toán tại trường thpt
 16. Skkn giải pháp xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo ở thư viện
 17. skkn biện pháp rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân cho học sinh bán trú lớp 6
 18. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại trường THPT cẩm mỹ
 19. skkn biện pháp chăm sóc sức khỏe học sinh thpt
 20. skkn biện pháp quản lý bữa ăn học sinh đảm bảo về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 21. skkn làm tốt công tác thư viện trường tiểu học
 22. skkn sự lãnh đạo của đảng đối với các đoàn thể quần chúng trong đơn vị trường tiểu học
 23. skkn một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường thpt
 24. skkn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học
 25. skkn một số giải pháp thu hút bạn đọc đến với phong trào đọc sách ở thư viện
 26. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ ở trường ptdtnt điểu xiểng
 27. skkn cải tiến sắp xếp sách trên giá theo kho mở phục vụ bạn đọc trong trường thcs
 28. skkn một số kinh nghiệm xây dựng sử dụng phần mềm quản lý thư viện
 29. skkn một số vấn đề cần lưu ý về cách thức soạn thảo nội dung, bố cục nội dung văn bản hành chính
 30. skkn một số vấn đề về việc đọc sách của học sinh trung học phổ thông
 31. skkn công tác quản lý hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trung tâm gdtx huyện cẩm mỹ
 32. skkn công tác tổ chức kế toán tại trường thpt
 33. SKKN kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở trường học
 34. SKKN kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở trường học
 35. skkn hướng dẫn học sinh lớp 1 sử dụng thư viện
 36. skkn nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện trường học
 37. skkn nâng cao hiệu quả dạy và học tin học ở trường tiểu học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin
 38. skkn thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường tiểu học lê lợi”
 39. skkn tổ chức môi trường đọc thân thiện tại thư viện trường tiểu học
 40. skkn kinh nghiệm tổ chức xây dựng thư viện đề kiểm tra trong trường tiểu học
 41. skkn một số biện pháp tổ chức ngày hội đọc sách tại trường tiểu học lý tự trọng
 42. skkn Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trường mầm non (skkn kế toán mầm non)
 43. skkn Một số kinh nghiệm về thực hiện công tác thu và quản lý thu - chi trong trường Mầm non
 44. skkn Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán trường tiểu học
 45. skkn hình thành văn hóa đọc cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng mô hình tủ sách lớp học
 46. skkn công tác tổ chức kế toán tại trường THPT tam phước – tỉnh đồng nai
 47. skkn Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện trường THCS
 48. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ trường thcs
 49. skkn công tác lập dự toán thu chi ngân sách “ tại trường thcs
 50. skkn công tác bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ tại trường thcs thị trấn long thành
 51. skkn một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trường tiểu học
 52. skkn một số biện pháp quản lý thư viện, thiết bị dạy học ở trường tiểu học
 53. skkn một số biện pháp quản lý thiết bị ở trường tiểu học
 54. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường tiểu học
 55. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trường tiểu học
 56. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở trường tiểu học
 57. skkn một số kinh nghiệm quản lí lưu trữ hồ sơ trong trường tiểu học
 58. SKKN kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trường tiểu học
 59. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ tại trường mầm non
 60. skkn thu hút bạn đọc đến thư viện thông qua mô hình thư viện trường học thân thiện
 61. skkn một vài giải giáp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn
 62. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ ở trường mầm non
 63. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ tại trường mầm non
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng