Kho sáng kiến kinh nghiệm quản lý tiểu học [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm quản lý tiểu học [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn hiệu trưởng chỉ đạo các giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD
 2. skkn hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động bán trú trong trường tiểu học
 3. skkn hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường tiểu học
 4. skkn hiệu trưởng với công tác XH hóa GD nhằm tăng cường CSVC, cải tạo cảnh quan nhà trường
 5. skkn chỉ đạo tốt công tác chuyên đề trong sinh hoạt tổ CM ở trường tiểu học
 6. skkn chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học
 7. skkn chỉ đạo mô hình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học
 8. skkn một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học có hiệu quả
 9. skkn công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học
 10. skkn chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới VNEN tiểu học
 11. skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đồng nai
 12. skkn cấp quản lý tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục
 13. skkn một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả
 14. skkn công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học
 15. skkn cán bộ quản lí với công tác kiểm tra, đánh giá giờ lên lớp của giáo viên
 16. skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường tiểu học
 17. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học
 18. skkn một số biện pháp chỉ đạo đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 302014BGD đt
 19. skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện rèn luyện kỹ năng sống cho hs tiểu học
 20. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học
 21. skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học bình dương
 22. skkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên
 23. skkn ứng dụng cntt trong quản lí chỉ đạo hoạt động của nhà trường
 24. skkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi – học sinh năng khiếu ở trường th ngư thuỷ bắc
 25. skkn một số biện pháp giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp
 26. skkn một số biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ thể dục thể thao trong nhà trường
 27. skkn một số biện pháp bảo vệ môi trường trong trường TH nguyễn văn trỗi
 28. skkn hiệu trưởng phối hợp với công đoàn trong công tác quản lý chuyên môn ở trường tiểu học
 29. skkn phát triển chuyên môn ở trường TH
 30. skkn xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực
 31. skkn một số kinh nghiệm trong công tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc
 32. skkn một vài kinh nghiệm trong việc phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh
 33. skkn kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học
 34. skkn biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường tiểu học
 35. skkn kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
 36. skkn kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà từ thiện xã hội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến rường
 37. skkn một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải toán qua internet
 38. skkn một số biện pháp xây dựng thư viện đề kiểm tra trong trường tiểu học
 39. skkn chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình VNEN ở trường tiểu học
 40. skkn giải pháp hiệu quả để huy động và duy trì sĩ số học sinh làm tốt công tác pcgd
 41. skkn giúp GVCN làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
 42. skkn hiệu trưởng chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của cộng đồng
 43. skkn kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học
 44. skkn kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng trong trường tiểu học
 45. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác duy trì sĩ số trường tiểu học
 46. skkn một số biên pháp chỉ đạo của phó hiệu trưởng đối với các tổ chuyên môn trong nhà trường
 47. skkn một số biện pháp chỉ đạo hoạt động thư viện đạt hiệu quả
 48. skkn một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường
 49. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số ở trường TH
 50. skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên khi lên lớp ở trường tiểu học lê hồng phong
 51. skkn một số giải pháp giúp cấp quản lí và gv làm tốt công tác chủ nhiệm
 52. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học
 53. skkn một số giải pháp xây dựng trường học thân thiện học tích cực trong trường tiểu học
 54. skkn một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên ở tiểu học
 55. skkn một số kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo về công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường
 56. skkn một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn tại trường tiểu học
 57. skkn một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn
 58. skkn một vài biện pháp trong việc chỉ đạo rèn kĩ năng sống cho HS tiểu học
 59. skkn một vài kinh nghiệm chỉ đạo duy trì tỷ lệ chuyên cần đối với học sinh dân tộc thiểu số
 60. skkn một số kinh nghiệm trong việc quản lí và chỉ đạo công tác chuyên môn trường tiểu học
 61. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đầu cấp
 62. SKKN tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học
 63. skkn biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường tiểu học
 64. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới công tác chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và ngoài giờ lên lớp trường tiểu học
 65. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm tiểu học
 66. skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 67. skkn xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ ở công đoàn cơ sở (tiểu học)
 68. skkn xây dựng phong trào làm, mua sắm và sử dụng đồ dùng dạy học ở trường tiểu học
 69. skkn xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh ở trường tiểu học
 70. skkn thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính trong các đơn vị trực thuộc sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lai châu
 71. skkn skkn giáo duc an toàn giao thông, đạo đưc hồ chí minh cho hoc sinh tieu hoc
 72. skkn quản lý và chỉ đạo việc trang trí lớp học tích cực (tiểu học)
 73. skkn QUẢN lý GIÁO dục đạo đức CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học
 74. SKKN quản lí một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học
 75. SKKN quản lí giải pháp thực hiện môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh tiểu học
 76. skkn nâng cao chất lượng quản lý cơ sở vật chất ở trường tiểu học kim thư thực trạng và giải pháp
 77. skkn một vài kinh nghiệm hiệu trưởng tiểu học quản lý công tác xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn
 78. skkn một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn ở trường tiểu học
 79. skkn một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của trường tiểu học (2018)
 80. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao nề nếp lớp học bán trú 2 buổi ngày (tiểu học)
 81. skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập của học sinh tại trường tiểu học
 82. SKKN một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 83. skkn một số giải pháp nâng coa chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học
 84. skkn một số biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực tại trường tiểu học
 85. skkn một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học
 86. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục
 87. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tập thể ở trường tiểu học
 88. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công ở công đoàn cơ sở trường tiểu học (2019)
 89. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở trường học (tiểu học)
 90. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học
 91. skkn một số biện pháp duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
 92. skkn một số biện pháp đổi mới quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trường tiểu học
 93. skkn một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc tiểu học
 94. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin ở trường tiểu học
 95. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 96. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học
 97. skkn quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng caochất lượng dạy và học ở trường tiểu học
 98. Skkn kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học
 99. Skkn kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý trường tiểu học
 100. Skkn kinh nghiệm trong việc huy động, phối hợp với hội cha mẹ học sinh nhằm xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia (tiểu học)
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng