Kho sáng kiến kinh nghiệm Quản lý cấp THPT [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Quản lý cấp THPT [Phần 2] , tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn một số biện pháp góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong trường thpt
 2. skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường thpt võ trường toản
 3. skkn giải pháp quản lý công tác phân công thực hiện nhiệm vụ
 4. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 5. skkn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng nai
 6. skkn công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng cơ quan văn hoá
 7. skkn biện pháp quản lý của phó hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học trường thpt
 8. skkn biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực học tập cộng đồng tại các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng
 9. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng
 10. skkn quản lý một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên trường thpt thanh bình
 11. skkn người quản lý ở trường thcs –thpt tây sơn làm gì để công tác xã hội hóa giáo dục được phát huy tích cực, hiệu quả
 12. skkn xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giữa các phòng, ban sở giáo dục và đào tạo tỉnh đồng nai
 13. skkn tổ chức thanh tra công tác dạy thêm, học thêm các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng nai
 14. skkn tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trường thpt
 15. skkn thực hiện một số biện pháp làm giảm số lượng học sinh yếu kém tại trường thpt xuân thọ
 16. skkn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản ở trường thpt
 17. skkn quản lý phó hiệu trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong trường thpt
 18. skkn phương pháp tính thừa giờ tại trường thpt trị an
 19. skkn phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng na
 20. skkn nâng cao việc phát huy tính dân chủ trong công tác quản lý giáo dục tại trường thpt trấn biên
 21. skkn nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường trung học phổ thông xuân mỹ, huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai giai đoạn 2016 – 2020
 22. skkn các biện pháp đổi mới công tác quản lý tại trung tâm GDTX mang lại hiệu quả
 23. skkn công tác xã hội hóa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm gdtx nhơn trạch
 24. skkn vận dụng một số biện pháp giúp điều chỉnh hành vi cho trẻ tăng động giảm tập trung
 25. skkn một số biện pháp đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trung tâm gdtx
 26. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu
 27. skkn một số biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đồng nai
 28. skkn một số kinh nghiệm quản lý tổ chuyên môn gíao dục quốc phòng an ninh
 29. skkn một số kinh nghiệm tự đánh giá trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại trường thpt xuân mỹ
 30. skkn phối hợp với đoàn thể hỗ trợ hoạt động chuyên môn ở trung tâm GDTX định quá
 31. skkn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường thpt sông ray, cẩm mỹ, đồng nai
 32. skkn kiện toàn quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đồng nai
 33. skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
 34. skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 35. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện nay
 36. skkn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao công tác Xã hội hóa giáo dục ở trường THPT.
 37. skkn một số định hướng khởi nghiệp cho học sinh THPT
 38. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông
 39. skkn biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh thpt
 40. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý nền nếp, kỉ luật đối với học sinh trong trường trung học phổ thông
 41. skkn một số biện pháp chỉ đạo đội ngũ GVCN phối hợp với gia đình và ban đại diện CMHS trong công tác giáo dục tại trường thpt
 42. skkn một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt nguyễn hữu cảnh, biên hòa, đồng nai
 43. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường thpt
 44. skkn biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường thpt
 45. skkn biện pháp quản lý “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường thpt
 46. skkn vai trò của tư vấn học đường trong việc tìm ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa bạo lực học đường ở trường thpt
 47. skkn ứng dụng tin học vào công tác quản lý trường thpt
 48. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học ở trường thpt
 49. skkn tổ chức tự đánh giá và cải tiến chất lượng trường thpt
 50. skkn tổ chức chức giáo dục gts, kns cho hs tại trung tâm gdtx tỉnh
 51. skkn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an theo tiếp cận năng lực
 52. skkn nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh ở trường trung học phổ thông
 53. skkn nâng cao chất lượng giáo dục học sinh hòa nhập thông qua công tác quản lý và chủ nhiệm ở trường thpt trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an
 54. skkn một số giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục bậc thpt ở huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa
 55. skkn một số giải pháp trong việc thực hiện sắp xếp bộ máy và chính sách tinh giản biên chế tại trường thpt
 56. skkn một số giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trường thpt
 57. skkn một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt
 58. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường thpt
 59. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thpt
 60. skkn một số giải pháp nâng chất lượng trong kiểm tra thường xuyên trên lớp
 61. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường thpt
 62. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại đảng bộ trường thpt
 63. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại đảng bộ trường thpt
 64. skkn một số giải pháp lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học ôn thi thpt quốc gia ở trường thpt
 65. skkn một số giải pháp lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học ôn thi thpt quốc gia ở trường thpt
 66. skkn một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục ở trường thpt hồng quang
 67. skkn một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ở trường thpt
 68. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học đường cho học sinh ở trường thpt
 69. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học đường cho học sinh ở trường thpt
 70. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ ở trường thpt
 71. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường thpt nguyễn hữu cảnh
 72. skkn một số biện pháp để thực hiện tốt công tác văn phòng tại trường thpt
 73. skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động ở trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
 74. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường thpt quảng xương i trong giai đoạn hiện nay
 75. skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên trường thpt trần phú
 76. skkn kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo dạy học gắn với sản xuất, dịch vụ làng nghề tại địa phương nhằm phát triển năng lực cho học sinh trường thpt
 77. skkn hiệu quả từ công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cá hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu khoa học tại trường thpt
 78. skkn công tác tư vấn tâm lý học đường thpt
 79. skkn các biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường THPT lê lợi
 80. skkn một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt nguyễn hữu cảnh, biên hòa, đồng nai
 81. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông
 82. skkn một số định hướng khởi nghiệp cho học sinh THPT
 83. skkn một số biện pháp chỉ đạo đội ngũ GVCN phối hợp với gia đình và ban đại diện CMHS trong công tác giáo dục tại trường thpt
 84. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại đảng bộ trường THPT
 85. skkn một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT
 86. skkn hiệu quả từ công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cá hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu khoa học tại trường THPT
 87. skkn sử dụng mạng xã hội trong xây dựng văn hóa nhà trường và tư vấn hướng nghiệp
 88. skkn một số giải pháp lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học ôn thi THPT quốc gia ở trường THPT
 89. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường thpt
 90. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT
 91. skkn một số giải pháp trong việc thực hiện sắp xếp bộ máy và chính sách tinh giản biên chế tại trường THPT
 92. skkn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an theo tiếp cận năng lực
 93. skkn kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo dạy học gắn với sản xuất, dịch vụ làng nghề tại địa phương nhằm phát triển năng lực cho học sinh trường THPT
 94. skkn nâng cao chất lượng giáo dục học sinh hòa nhập thông qua công tác quản lý và chủ nhiệm ở trường thpt trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an
 95. skkn biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
 96. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học đường cho học sinh ở trường THPT
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng