Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán tiểu học (Skkn môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán tiểu học (Skkn môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 (2019)
 2. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 3 giải bài toáncó lời văn bằng sơ đồ đoạn thẳng (2019)
 3. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3
 4. SKKN tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 5. Skkn giúp học sinh lớp 1 học tốt môn toán qua hoạt động trò chơi
 6. Skkn thiết kế trò chơi gây hứng thú học toán cho học sinh lớp 3
 7. Skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 giải các bài toán dạng “toán chuyển động đều
 8. Skkn tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn toán lớp 1
 9. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1
 10. skkn một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn
 11. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi học toán cho học sinh lớp 1
 12. SKKN một số kinh nghiệm dạy các bài toán chuyển động đều môn toán lớp 5 đạt hiệu quả cao
 13. Skkn biện pháp giúp học sinh nhớ lâu quy tắc, công thức mảng hình học ở lớp 3,4,5
 14. Skkn bồi dưỡng kỹ năng giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5
 15. Skkn giúp học sinh giải tốt dạng toán tổng hiệu lớp 4
 16. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán
 17. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn toán lớp 1
 18. Skkn rèn kĩ năng giải toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5
 19. Skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 20. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 3 giải những dạng toán điển hình
 21. Skkn rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 (2019)
 22. Skkn nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 (2019)
 23. Skkn các biện pháp bồi dưỡng học sinh lớp 4 giải toán hình học
 24. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải bài toán bằng hai phép tính
 25. Skkn một số biện pháp nâng cao giải toán có lời văn cho học sinh lớp1
 26. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 2
 27. skkn hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn
 28. skkn nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh lớp 2
 29. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 (2019)
 30. skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở học sinh lớp 1
 31. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4
 32. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng toán tìm số trung bình cộng
 33. skkn một số biện pháp giúp học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt nội dung môn toán lớp 4
 34. skkn một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán lớp 1
 35. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả phụ đạo học sinh yếu môn toán lớp 5 cho học sinh dân tôc thiểu số
 36. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng so sánh hai phân số cho học sinh lớp 4
 37. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3
 38. skkn ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán tổng tỉ hiệu tỉ ở lớp 4
 39. skkn biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số
 40. skkn kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đều
 41. skkn phụ đạo học sinh lớp 4 chậm tiến bộ môn toán
 42. skkn một vài giải pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phép tính cộng, trừ
 43. skkn phát huy tính tích cực, tự giác học toán của học sinh lớp 3
 44. skkn kinh nghiệm giúp học sinh chưa hoàn thành và hoàn thành còn yếu học tốt môn toán
 45. skkn Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3
 46. skkn một số giải pháp giúp đở học sinh chưa hoàn thành học tốt môn toán lớp 2
 47. skkn tổ chức trò chơi trong giờ học toán cho học sinh lớp 2
 48. skkn nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ trong bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp 2 thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
 49. skkn tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học ở tiểu học
 50. skkn một số kinh nghiệm dạy học nhằm giúp HS học tốt môn toán lớp 3
 51. skkn một số phương pháp giúp HS lớp 2 học tốt môn toán
 52. skkn dạy một số yếu tố hình học cho HS lớp 5
 53. skkn hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4
 54. skkn một số biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện năng lực giải toán có lời văn lớp 1
 55. skkn Một số biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học Toán 2
 56. Skkn một số trò chơi toán học nhằm nâng cao sự hứng thú cho học sinh trong dạy học toán 3
 57. skkn một số biện pháp rèn học sinh dân tộc thiểu số học yếu môn toán ở lớp 4
 58. skkn “một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng anh lớp 5”
 59. skkn một số biện pháp giúp học sinh khắc phục khó khăn khi giải toán điển hình lớp 3
 60. skkn biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3
 61. skkn hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng “tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
 62. skkn một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán trong mô hình vnen
 63. skkn một số cách tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học môn toán lớp 2a
 64. skkn một số giải pháp khi dạy các yếu tố hình học trong môn toán lớp 2
 65. skkn tổ chức một số trò chơi toán học lớp 1 nhằm gây hứng thú cho học sinh học tập
 66. skkn một số giải pháp “lấy học sinh làm trung tâm” trong dạy số thập phân đối với học sinh lớp 5
 67. skkn biện pháp nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp 2
 68. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán lớp 5
 69. skkn hướng dẫn học sinh giải toán dạng “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó”lớp 4 đối với học sinh dân tộc thiểu số
 70. skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 giải toán chuyển động đều
 71. skkn một số rèn kỹ năng giải toán điển hình ở lớp 4
 72. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3c rèn kĩ năng giải toán hợp bằng hai phép tính
 73. skkn một số trò chơi toán học cho hoc sinh tiểu học
 74. skkn phương pháp ước lượng thương cho học sinh yếu lớp 4
 75. SKKN hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 76. skkn kinh nghiệm giảng dạy các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5
 77. skkn một vài biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phép chia cho học sinh lớp 3
 78. skkn một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả dạy các yếu tố hình học lớp 2
 79. skkn sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học toán lớp 2
 80. skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy các biểu tượng hình học cho học sinh lớp 1
 81. skkn Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán có lời văn
 82. skkn nâng cao hiệu quả dạy cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh lớp 1
 83. skkn nâng cao chất lượng giải toán liên quan đến diện tích hình thang cho HS lớp 5
 84. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng giải bài toán tìm số trung bình cộng phù hợp với từng đối tượng HS
 85. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học cho HS lớp 2
 86. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy bài toán về nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2
 87. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện tốt với phép tính số thập phân
 88. skkn nâng cao chất lượng dạy học giải các bài toán 4 phép tính về phân số ở lớp 4
 89. skkn hướng dẫn học sinh lớp 5 giải các bài toán về phân số
 90. skkn phương pháp dạy bài toán về nhiều hơn, bài toán về ít hơn ở lớp 2
 91. skkn rèn kĩ năng tính diện tích hình thang cho học sinh lớp 5
 92. skkn rèn KN giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5
 93. skkn sử dụng ĐDDH các số trong phạm vi 1000
 94. skkn sử dụng tỉ số để giải các bài toán nâng cao liên quan đến diện tích hình tam giác ở lớp 5
 95. skkn thiết kế một số trò chơi môn toán lớp một phần lập bảng cộng, trừ trong PV 10
 96. skkn tiểu học lớp 4, 5 dạy học toán trên băng số
 97. skkn tiểu học hướng dẫn học sinh năng khiếu giải dạng toán “tính ngược từ cuối” bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
 98. skkn toán 4 rèn kỹ năng quy đồng mẫu số cấc phân số
 99. skkn biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5
 100. skkn dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong các tiết luyện tập toán 5
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng