Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT (Skkn môn Toán lớp 10, 11, 12) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT (Skkn môn Toán lớp 10, 11, 12) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn hệ thống bài tập giúp làm quen và giải các bài toán giới hạn trong toán 11
 2. Skkn hướng dẫn học sinh giải một số bài toán xác suất trong chương trình toán 11
 3. Skkn thuật ngữ chuyên ngành và các câu giao tiếp thông dụng trong giảng dạy toán lơp 10 bằng tiếng anh
 4. Skkn dạy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong kỳ thi thptqg
 5. Skkn ứng dụng của véc tơ và tọa độ để giải một số phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 6. Skkn ứng dụng của véc tơ và tọa độ để giải một số phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 7. Skkn một số phương pháp xác định giới hạn dãy số
 8. Skkn một số phương pháp tính khoảng cách trong không gian
 9. Skkn kế hoạch dạy học tiết ôn tập chương i “khối đa diện” – hình học 12 theo phương pháp giáo dục steam
 10. Skkn “rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 11 thpt thông qua các bài toán phương trình lượng giác chứa tham số”
 11. skkn toàn cảnh chuyên đề tích phân và ứng dụng ôn thi THPT
 12. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng véc tơ để giải các bài toán hình học không gian
 13. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán bằng phương pháp véc tơ
 14. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian
 15. skkn giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các bài toán thực tế chương II giải tích 12 bằng phương pháp dạy học tích hợp môn toán với môn vật lí và môn địa lí
 16. skkn vận dụng phương pháp dạy học dự án vào việc tìm hiểu ứng dụng của parabol và elip vào trong thực tế, góp phần phát triển năng lực học sinh THPT
 17. skkn toán xây dựng một số bài toán thực tế liên môn tạo hứng thú học toán cho học sinh lớp 10
 18. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán trong trường trung học phổ thông
 19. skkn một số ứng dụng của nguyên lý dirichle trong giải toán
 20. skkn vận dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy – học môn toán THPT
 21. skkn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm dựa trên nội dung kiến thức phần tích phân lớp 12
 22. skkn xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học ứng dụng của tích phân nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 23. skkn phát huy khả năng vận dụng công nghệ thông tin – phần mềm toán học trong việc tự ôn tập của học sinh (Skkn toán thpt-học toán online)
 24. skkn định lí miquel và một số bài tập áp dung
 25. skkn dạy học trải nghiệm mặt nón, định hướng giáo dục hướng nghiệp ở địa phương
 26. skkn cải tiến phương pháp dạy học chủ đề ứng dụng của hình học phẳng trong bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của số phức
 27. skkn cải tiến cách XD hệ thống câu hỏi và bài tập về bất đẳng thức trong chương trình đại số 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh
 28. skkn cải tiến cách xây dựng tài liệu dạy học về dãy số và cấp số trong chương trình đại số và giải tích 11
 29. skkn các phép biến hình trong bài toán hàm số
 30. skkn hình học hóa bài toán số phức
 31. skkn giải pháp giúp học sinh phát huy khả năng giải bài toán về nghiệm của đa thức
 32. skkn phương pháp tính tích phân của một số hàm ẩn
 33. skkn suy nghĩ khi dạy ‘’công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng” trong chương hình học lớp 10 cơ bản
 34. skkn một số thuật toán hình học cơ bản
 35. skkn rèn luyện cho học sinh một số phương pháp chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức tổ hợp
 36. skkn biện pháp giúp học sinh vận dụng tốt hơn quy tắc đếm vào bài toán xác suất
 37. skkn dạy học khảo sát hàm số y=ax+b cx+d với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra
 38. skkn một số phương pháp giải bài toán cực trị trong hình học không gian
 39. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán
 40. skkn ứng dụng google drive tạo bài ôn tập trắc nghiệm trực tuyến
 41. skkn hướng dẫn học sinh nhận dạng nhanh đồ thị của hàm số trong trắc nghiệm
 42. skkn đường tròn bàng tiếp
 43. skkn đạo hàm và tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức nhiều biến
 44. skkn khảo sát sự tương giao của đường tròn và đường thẳng để giải hệ, phương trình, bất phương trình có tham số
 45. skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập tích phân, dần hình thành hướng suy nghĩ, tìm tòi phát hiện ra lời giải
 46. skkn giải pháp giúp học sinh lớp 11 hệ thống kiến thức và sử dụng máy tính cầm tay cho bài toán viết phương trình tiếp tuyến với đường cong
 47. skkn bài toán thực tế trong chương trình toán học lớp 10
 48. skkn biên soạn hệ thống bài tập trắc nghiệm khách tìm số cực trị của hàm số dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém khối 12
 49. skkn dạy học chủ đề bất đẳng thức theo hướng rèn luyện năng lực tự học cho học sinh lớp 10
 50. skkn đổi mới soạn giảng bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng” hình học 11 cơ bản theo hướng hướng dẫn học sinh tự học
 51. skkn giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học giải tích
 52. SKKN giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh qua hoạt động khởi động trong dạy học chương II hình học không gian lớp 11
 53. skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán bất đẳng thức bằng kĩ thuật chọn điểm rơi
 54. SKKN kỹ năng sử dụng máy tính CASIO fx – 570VN PLUS để giải một số dạng bài toán trong chương i phân môn đại số giải tích 12
 55. skkn kỹ thuật sử dụng phương pháp tham số biến thiên, hằng số biến thiên để giải một số dạng phương trình trong chương trình toán thpt
 56. SKKN mối liên hệ giữa một số bài toán hình học không gian và bài toán hình học phẳng
 57. skkn một số biện pháp dạy học nhằm củng cố và mở rộng giới hạn của dãy số (đại số và giải tích lớp 11, chương trình chuẩn)
 58. skkn một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập hình học không gian
 59. skkn một số giải pháp giúp học sinh tránh những sai lầm cơ bản khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai
 60. skkn phân loại các dạng viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ (oxy)
 61. skkn hướng dẫn học sinh ứng dụng vectơ để chứng minh bất đẳng thức, tìm cực trị
 62. skkn rèn luyện cho học sinh phương pháp xác định và tính các loại góc trong hình học không gian
 63. SKKN ứng dụng tích phân để giải các bài toán trắc nghiệm tính diện tích hình phẳng
 64. skkn thiết kế và sử dụng một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán lớp 12
 65. skkn thiết diện của một hình không gian cắt bởi một mặt phẳng
 66. skkn rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua giải bài tập về véc tơ trong hình học 10
 67. skkn phân loại và cách tính tích phân các hàm phân thức hữu tỉ thường gặp
 68. skkn vận dụng bài toán điểm đối xứng với điểm qua một đường thẳng để giải bài toán về đường phân giác trong hình tọa độ phẳng (toán 10)
 69. skkn một số bài toán cực trị trong không gian
 70. skkn giúp học sinh lớp 12b2 làm tốt bài tập tích phân bằng phương pháp đổi biến qua cách chọn đổi biến số
 71. skkn một số ứng dụng tính chất nghiệm của đa thức hệ số thực
 72. skkn môn toán thpt phương trình vô tỷ dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên
 73. skkn một số dạng toán cơ bản về xác suất của biến cố ” ở đại số giải tích 11
 74. skkn một số dạng toán về phương trình và bất phương trình vô tỷ
 75. skkn một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia
 76. skkn một số kinh nghiệm trong việc nhận dạng bài tập tích phân và hướng giải quyết
 77. skkn một vài hướng tạo ra bài toán hệ phương trình mũ và lôgarit mới
 78. skkn phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
 79. SKKN tổng hợp một số sai lầm phổ biến học sinh thường gặp khi tính tích phân
 80. skkn kết hợp hai phương pháp tìm nguyên hàm để tạo ra bài toán nguyên hàm mới
 81. skkn ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình
 82. skkn “ một số bài toán liên quan đến cực trị của hàm số bậc ba
 83. skkn ứng dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán thực tế”
 84. skkn sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải phương trình và hệ phương trình
 85. skkn một số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán giải tích 12
 86. skkn phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh thông qua giải toán hình học
 87. skkn phát huy tình tích cực chủ động của học sinh khi học môn toán bằng ví dụ thực tế và liên môn
 88. skkn Xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học Giáo dục thường xuyên
 89. skkn hướng dẫn học viên gdtx sử dụng máy tính cầm tay giải toán trung học phổ thông
 90. skkn phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh qua giải toán hình học giải tích trong mặt phẳng tọa độ oxy bằng cách khai thác một số tính chất của hình học phẳng
 91. skkn phát huy tính tích cực và tăng sự hứng thú của học sinh qua kỹ năng kết hợp các ứng dụng để soạn bài giảng điện tử môn toán thpt của giáo viên
 92. skkn phát huy tính tích cực của học sinh về bài toán khoảng cách trong chương trình hình học 11
 93. skkn một số ứng dụng của lượng giác
 94. skkn một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
 95. skkn một số phương pháp giải phương trình bất phương trình mũ và lôgarit
 96. skkn kinh nghiệm ôn thi tôt nghiệp btthpt môn toán
 97. skkn một phương án dạy học tích vô hướng của hai vectơ trên cơ sở phân tích khoa học luận tri thức
 98. skkn một số bài toán cực trị trong hình học giải tích lớp 12
 99. skkn một số bài toán giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba với một đường thẳng
 100. skkn một số cách giải dạng toán cực trị
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng