Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn giúp học sinh lớp 5 xác định đúng từ loại tiếng việt
 2. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 3. skkn một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4
 4. Skkn vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn tiếng việt lớp 5
 5. Skkn “rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3”
 6. Skkn vận dụng các trò chơi học tập trong dạy học môn tiếng việt ở lớp 5
 7. Skkn tiếng việt 2 “rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2”.
 8. Skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 9. Skkn biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 10. Skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2
 11. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
 12. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng bài tập làm văn cho học sinh lớp 4
 13. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 5 thực hành từ loại tiếng việt
 14. Skkn rèn kĩ năng nói viết qua phân môn tập làm văn lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng môn tiếng việt
 15. Skkn giúp học sinh lớp 4 nhận biết từ đơn từ ghép từ láy
 16. Skkn rèn kỹ năng nói trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2 (2019)
 17. Skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 18. Skkn rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5
 19. Skkn một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và vận dụng tốt phép so sánh tu từ trong phân môn luyện từ và câu ở lớp 3
 20. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 4
 21. Skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 22. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy tập làm văn lớp 3
 23. skkn một số giải pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 24. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn chính tả
 25. skkn biện pháp giúp học sinh học tốt văn miêu tả lớp 4
 26. skkn một số biện pháp giúp học sinh hiểu và giải nghĩa đúng từ hán việt để làm bài tập trong phân môn luyện từ và câu lớp 5
 27. skkn dạy tập làm văn lớp 3 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh
 28. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 dân tộc
 29. SKKN biện pháp rèn chữ viết đẹp đúng chính tả cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số
 30. SKKN biện pháp rèn chữ viết đẹp đúng chính tả cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số
 31. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục
 32. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 CGD
 33. skkn một số biện pháp để dạy tốt phần mở rộng vốn từ theo các chủ điểm trong môn tiếng việt lớp 4
 34. skkn dạy học phân hóa đối tượng trong môn tiếng việt 4 theo mô hình trường học mới
 35. skkn một số trò chơi học tập rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 1 là người dân tôc thiểu số
 36. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học
 37. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 ở trường PTDTBT tiểu học
 38. skkn một số biện pháp tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc vân kiều ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học TX điểm trường KN
 39. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm khi dạy luyện từ và câu cho học sinh lớp 5
 40. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2”
 41. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng việt ở lớp 1
 42. skkn đổi mới phương pháp dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4 theo mô hình trường học mới (vnen)
 43. SKKN rèn phát âm chuẩn tiếng việt cho HS dân tộc thiểu số lớp 3
 44. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 45. skkn một số giải pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 5 dân tộc thiểu số trường tiểu học
 46. skkn dạy phân hóa môn tiếng việt lớp 3 trong mô hình trường học mới VNEN
 47. skkn kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp thu chậm ở lớp 1
 48. skkn một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4
 49. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 khắc phục lỗi sử dụng quan hệ từ theo mô hình VNEN
 50. skkn một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2
 51. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn tập làm văn lớp 4
 52. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 53. skkn một số giải pháp tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học
 54. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1
 55. skkn một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở phân môn luyện từ và câu lớp 3
 56. skkn rèn luyện kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3
 57. skkn rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh lớp 1
 58. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 59. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học luyện từ và câu ở lớp 4
 60. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết
 61. skkn một số biện pháp dạy tốt phân môn tập làm văn lớp 4
 62. skkn một số biện pháp dạy tốt phân môn tập làm văn lớp 3
 63. skkn một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng cho học sinh viết chữ đẹp và thi viết chữ đẹp cấp huyện
 64. skkn biện pháp rèn học sinh chưa hoàn thành đọc ở lớp 2
 65. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 đọc tốt
 66. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn lớp 4
 67. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 4
 68. skkn phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 5
 69. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 3
 70. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 71. skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2
 72. skkn một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn tiếng việt
 73. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
 74. skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tập có hiệu quả chính tả nghe viết
 75. skkn đổi mới phương pháp dạy tập đọc theo định hướng giao tiếp cho HS lớp 2
 76. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tiếng việt lớp 5 cho học sinh dân tộc thiểu số
 77. skkn một số biện pháp rèn chữ đẹp, giữ vở sạch cho học sinh lớp 1
 78. skkn một vài biện pháp dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu học
 79. skkn rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 80. SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng “viết đúng – viết đẹp” cho học sinh lớp 3
 81. skkn tổ chức trò chơi thực hành môn tiếng việt lớp 5
 82. SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 4 giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 83. skkn một số trò chơi học tập trong phân môn luyện từ và câu lớp 5
 84. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết đúng chính tả
 85. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 4,5
 86. skkn nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4
 87. skkn thiết kế bài học tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học
 88. skkn một số biện pháp phát huy năng lực tự học, tự rèn luyện của học sinh trong dạy tập làm văn lớp 2
 89. skkn đổi mới phương pháp dạy học về rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để nâng cao chất lượng “vở sạch chữ đẹp
 90. skkn một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh trong phân môn luyện từ và câu
 91. SKKN một vài kinh nghiệm khai thác bài tập dạy tập làm văn trong môn tiếng việt lớp 5
 92. SKKN một số biện pháo giúp học sinh tập viết đoạn thoại trong môn tập làm văn lớp 5
 93. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1b giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 94. SKKN hướng dẫn học sinh thực hành từ loại tiếng việt có hiệu quả
 95. skkn một số biện pháp dạy tăng cường tiếng việt trong môn tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 trường tiểu học
 96. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4
 97. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt từ láy, từ ghép
 98. skkn phương pháp dạy học tích cực với phân môn tập đọc lớp 3
 99. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp một học tốt phân môn kể chuyện
 100. SKKN biện pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu lớp 5
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng