Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh THPT (Skkn môn Tiếng anh lớp 10, 11, 12) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh THPT (Skkn môn Tiếng anh lớp 10, 11, 12) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn tiếng anh games and activities as inputs for public speaking classes (skkn viết bằng tiếng anh)
 2. Skkn hoạt động ngoại khoá tiếng anh cho học sinh thpt
 3. skkn difficulties in teaching and learning pronunciation in language focus periods – english 11 and some solutions
 4. skkn tiếng anh thpt enhancing listening skill by using online listening homework (năm 2020)
 5. skkn tiếng anh thpt creating effective teaching and learning environments
 6. skkn tiếng anh thpt skkn the use and the effectiveness of using reading in teaching writing at high school (năm 2020)
 7. skkn nâng cao hiệu quả dạy tiếng anh cho học sinh THPT qua bài hát, phim và talkshow
 8. skkn phương pháp đột phá dạy từ vựng tiếng anh thpt
 9. skkn miniprojects can help enhance soft skills for high school students
 10. skkn using group work to enhance students’ participation in speaking activities
 11. skkn using context to improve high school students’ vocabulary
 12. skkn integrated skills in writing lessons to improve language input
 13. skkn making speaking tasks in english textbooks more meaningful
 14. skkn using post listening activities to help students feel more interested in listening
 15. skkn motivating students in english class with the help of english short clips
 16. skkn teaching reading through the integration of related multi subjects
 17. skkn teaching saying numbers in english
 18. skkn classification and some ways to solve problems in writing period in grade 10
 19. skkn cách dạy phát âm tiếng anh cho học sinh phổ thông
 20. skkn arousing students’ interest in reading
 21. skkn applying games to an english class
 22. skkn an investigation of high school students’ attitudes to group work and pair work
 23. skkn a call evaluation report to promote learner’s autonomy in learning english
 24. skkn difficulty in teaching speaking in vietnamese high schools and suggested solutions
 25. skkn does group work help enhance or give more interest in teaching and learning reading comprehension
 26. skkn examining the participation of the 12th form students during reading activities at luong the vinh high school
 27. skkn games in teaching grammar grade 10
 28. skkn genre based approach to teaching writing
 29. skkn how to help gifted students find essay writing easy and how to help them write more effectively
 30. skkn how to help weak students to write an essay effectively in english grade 11
 31. skkn how to make an english class more interesting and effective
 32. skkn tiếng anh 10 using games in teaching grammar for students in grade 10
 33. skkn how to teach writing in tieng anh 12 effectively
 34. skkn how to write an effective test
 35. skkn improving high school students’ speaking skill through role play
 36. skkn improving the tenth graders’ written work through the teaching of text type
 37. skkn một số giải pháp để đạt hiệu quả cao trong tiết dạy rèn luyện kỹ năng viết – phân môn tiếng anh lớp 12
 38. skkn phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả
 39. skkn some effective ways in teaching writing grade 12
 40. skkn some activities in post listening – grade 11
 41. skkn some effective ways in teaching writing grade 12
 42. skkn some helpful skills for students to study english effectively
 43. skkn some techniques for guessing the meaning of new words
 44. skkn some ways to improve the weak students’ listening skill grade 10th
 45. skkn some ways to improve the weak students’ listening skill grade 11th
 46. skkn teaching speaking how to stimulate speaking in a second language
 47. skkn teaching vocabulary in a reading lesson grade 11
 48. skkn thinking aloud in the reading class to maximize interaction and communication
 49. skkn tiếng an h11 teaching grade 11 students’ speaking skills by using communicative tasks
 50. skkn vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học tiếng anh – thpt
 51. skkn tiếng anh 11 using lexical bundles and gambits to improve high school
 52. skkn tiếng anh 12 application of teaching comparison structures into communicative method
 53. skkn tiếng anh 12 application of teaching comparison structures into communicative method
 54. skkn to check “the students’mastering” vocabulary in a reading lesson
 55. skkn topic based vocabulary teaching to students majoring in english
 56. skkn trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến
 57. skkn troublesome english sounds to vietnamese students causes solutions
 58. skkn using games to teach english in high schools
 59. skkn using songs, games and communicative tasks in grammar lessons
 60. skkn phương pháp dạy ngữ pháp tiếng anh theo hướng giao tiếp
 61. skkn tiếng anh 11 some methods used to practice listening skills in english 11 for the low level students
 62. skkn tiếng anh thpt motivational ways of teaching vocabulary
 63. skkn an investigation into the sub categories of “attitude” in the book the world is flat by thomas l friedman from the perspective of appraisal theory
 64. skkn tiếng anh to what extent do the activities of unfinished story improve lai chau boarding high school students’ reading sub skill of predicting outcomes
 65. skkn tích hợp giao dục môi trường vào môn speaking tiếng anh lớp 11
 66. skkn vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết dạy từ vựng của kĩ năng reading tiếng anh 10 – CTC có hiệu quả
 67. Skkn sử dụng tranh ảnh cho một số hoạt động dạy post reading chương trình tiếng anh 10, 11 – hệ 10 năm (thí điểm)
 68. Skkn nâng cao chất lượng dạy và học thông qua áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm
 69. Skkn áp dụng kỹ thuật brainstorming trong dạy học tiếng anh cho học sinh lớp 10
 70. Skkn nâng cao hiệu quả học tiếng anh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở câu lạc bộ tiếng anh thpt
 71. Skkn một số kĩ thuật nâng cao chất lượng giờ dạy nói cho học sinh lớp 11 hệ 10 năm (thí điểm)
 72. Skkn ba câu điều kiện cơ bản và các dạng bài tập vận dụng ” anh 11
 73. Skkn một số giải pháp giảng dạy hiệu quả kĩ năng nói môn tiếng anh 10
 74. skkn tiếng anh thpt using a model based approach to teach english writing to 10th graders (viết bằng tiếng anh)
 75. skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo áp dụng vào phần post reading unit 6 tiếng anh 10
 76. skkn áp dụng phương pháp học qua các bài tập lớn project based learning để phát triển kỹ năng sử dụng tiếng anh trong các nhóm nhỏ
 77. skkn cải thiện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh yếu, kém lớp 10 THPT thông qua việc thiết kế lại các nhiệm vụ trong phần listening – SGK tiếng anh 10(CTC)
 78. skkn một số trò chơi và kỹ thuật dạy học” vào bước luyện tập ngôn ngữ của tiết language focus nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh
 79. skkn một số biện pháp để viết một đoạn văn đạt hiệu quả
 80. skkn một số biện pháp giúp học sinh trung học phổ thông học lớp cơ bản học tốt kỹ năng nghe
 81. skkn một số thiết kế hoạt động khởi động tích cực trong giờ học tiếng anh
 82. skkn sử dụng micro bluetooth để cải thiện kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh khối 10 và khối 11 trung học phổ thông
 83. skkn tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh trung học phổ thông ham thích bộ môn tiếng anh
 84. skkn biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập câu giao tiếp trong tiếng anh
 85. skkn phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng anh hiệu quả
 86. skkn lý thuyết và bài tập về câu bị động dành cho học sinh luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
 87. skkn một số cấu trúc biến đổi câu tiếng anh thường gặp và các dạng bài tập trắc nghiệm
 88. skkn sử dụng bài tập nhỏ củng cố để phụ đạo học sinh yếu trong tiết dạy tiếng anh
 89. skkn sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy tiếng anh 10 và 12
 90. skkn rèn luyện kỹ năng làm dạng bài tập hình thái từ tiếng anh dành cho học sinh lớp 12
 91. skkn sử dụng trò chơi để ôn tập, củng cố các bài trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 10
 92. skkn phát triển kỹ năng nói cho học sinh qua phương pháp dạy học theo dự án môn tiếng anh thpt
 93. skkn quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh tại trường THPT
 94. skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giờ học nói tiếng anh để giáo dục cho học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại tỉnh nhà (ninh bình) hiện nay
 95. skkn teaching vocabulary through collocations
 96. skkn tiếng anh 10 using games to help grade 10 students engage, activate and study in listening periods
 97. skkn tiếng anh 12 teaching grade 12 students’ speaking skills by using communicative tasks
 98. skkn tiếng anh five minute activities to activate students schemata in reading
 99. skkn tiếng anh the necessity and usefulness of designing course outlines for basic writing and academic writing for gifted students at luong the vinh high school
 100. skkn tiếng anh thpt some experience in improving english speaking skill for students
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng