Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THCS (Skkn môn Hóa học lớp 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THCS (Skkn môn Hóa học lớp 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn các dạng bài tập cơ bản của dung dịch bazơ
 2. skkn tạo bài tập trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa bằng phần mềm ispring suite 8
 3. skkn kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn hóa học 9 tại trường trung học cơ sở
 4. skkn kinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân môn hóa học, bộ môn KHTN 8 tại trường trung học cơ sở
 5. skkn mọt số kinh nghiệm trong việc vận dụng kiến thức môn hóa học 9 vào thực tiễn
 6. skkn một số kinh nghiệm trong việctích hợp giáo dục nội dung bảo vệ môi trường vào dạy các bài học hóa 9
 7. skkn một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn hóa học 8
 8. skkn một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn hóa học 9
 9. skkn ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học
 10. skkn đổi mới hình thức dạy học ở phần củng cố kiến thức qua bài tập dạng bảng trong bộ môn hoá
 11. skkn các phương pháp cân bằng phương trình hoá học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
 12. skkn sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy tiết luyện tập hoá học lớp 9
 13. skkn cải tiến một số kỹ thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn hóa học lớp 9 theo chuẩn kiến thức
 14. skkn thí nghiệm hoá học thực hành ở trường thcs
 15. skkn tạo bài tập trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa bằng phần mềm ispring suite 8
 16. skkn sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hoá học
 17. skkn phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học thcs
 18. skkn phương pháp cân bằng phương trình hóa học áp dụng cho tất cả các phương trình hóa học khó (hóa học thcs)
 19. skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học 9 vào thực tiễn cuộc sống
 20. skkn một số vấn đề về dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ hóa học 9
 21. skkn một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
 22. skkn một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
 23. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém môn hoá học ở trường trung học cơ sở
 24. skkn liên hệ thực tế vào bài dạy môn hóa học
 25. skkn đổi mới phương pháp dạy học của mình nhằm tăng hứng thú học tập của học sinh bằng cách lồng ghép hiện tượng thực tiễn vào bài giảng hóa học 9
 26. skkn xác định công thức hoá học của chất
 27. skkn-sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực vận dụng dạy loại bài tính chất của các chất
 28. skkn sử dụng bài tập hóa học để dạy học tích cực
 29. skkn rèn kỹ năng giải bài toán biện luận xác định công thức hoá học các chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9
 30. skkn-một số bí quyết giúp học sinh lớp 8 cân bằng nhanh và chính xác một phương trình hoá học.
 31. skkn-Lồng ghép hiện tượng thực tiễn trong dạy học hóa học
 32. SKKN-Lập công thức hóa học trong đó chủ yếu nghiên cứu về công thức Hóa học của hợp chất hữu cơ
 33. skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8
 34. SKKN- Phân dạng và phương pháp giải các bài toán Hóa học lớp 8
 35. SKKN- Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9
 36. SKKN- Cải tiến một số ký thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn Hóa học lớp 9
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng