Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THPT (Skkn môn GDCD lớp 10, 11, 12)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THPT (Skkn môn GDCD lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “hàng hóa” giáo dục công dân 11
 2. Skkn một số giải pháp giáo dục đoàn viên thanh niên về vấn đề vệ sinh học đường và nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần
 3. Skkn sử dụng hình ảnh, video trong môn giáo dục công dân ở thpt
 4. Skkn nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt (gdcd)
 5. Skkn giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh trong giảng dạy bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình môn giáo dục công dân lớp 10
 6. skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn để thiết kế tiến trình dạy học trong một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn ở môn GDCD cấp THPT
 7. skkn một số giải pháp bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông qua môn học giáo dục công dân
 8. skkn dạy bài công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 9. skkn dạy bài công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo mô hình lớp học đảo ngược ứng dụng công nghệ elearning
 10. skkn dạy học “bài 5 quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 1) GDCD12” bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm tăng hiệu quả dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh
 11. skkn đa dạng hóa các hình thức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống xâm hại tình dục cho HS THPT
 12. skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13 công dân với cộng đồng sách GDCD lớp 10
 13. skkn Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG môn GDCD
 14. skkn giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay(qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh)
 15. skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT phạm văn đồng
 16. skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12
 17. skkn hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt
 18. skkn sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc trung học phổ thông
 19. skkn nâng cao hiệu quả vận dụng kiến thức qua phương pháp làm bài tập thực tế
 20. skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn GDCD lớp 10 và 11
 21. skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 22. skkn giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 23. skkn giáo viên gdcd phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh ở trường trung học phổ thông
 24. skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 25. skkn xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực
 26. skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12
 27. skkn tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hcm vào giảng dạy môn gdcd 10
 28. skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10
 29. skkn thiết kế dạy học bài học “công dân bình đẳng trước pháp luật” theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 30. skkn thiết kế dạy học theo chủ đề “công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình” theo định hướng phát triển năng lực trong môn giáo dục công dân
 31. skkn lồng ghép các mẩu chuyện vào tiết học giáo dục công dân lớp 10
 32. skkn một số cách để học tốt các bài về chính sách trong môn giáo dục công dân lớp 11
 33. skkn thiết kế dạy học bài học “công dân bình đẳng trước pháp luật” theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 34. skkn thiết kế dạy học theo chủ đề “công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình” theo định hướng phát triển năng lực trong môn giáo dục công dân
 35. skkn giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong dạy học tích hợp môn GDCD cho học sinh
 36. skkn kết hợp phương pháp thuyết trình và phương pháp trực quan trong dạy học môn GDCD 10
 37. skkn Khai thác và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở một số bài học GDCD lớp 10
 38. skkn Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn GDCD ở trường THPT.
 39. skkn những phương pháp tạo hứng thú trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT đông sơn 1
 40. skkn sử dụng truyện kể, thông tin cùng những tấm gương điển hình trong thực tiễn đời sống để giảng dạy phần công dân với đạo đức giáo dục công dân 10
 41. skkn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 11
 42. skkn khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết 3 – bài 4 “quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội” môn GDCD lớp 12
 43. skkn một số phương pháp giảng dạy giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực
 44. skkn một vài kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp tình huống có vấn đề trong dạy học GDCD ở trường THPT
 45. skkn nâng cao hứng thú học tập môn giáo dục công dân 10 (phần công dân với đạo đức) thông qua các câu chuyện đạo đức
 46. skkn phương pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn GDCD phần công dân với đạo đức (GDCD lớp 10 qua hỗ trợ hình ảnh, VIDEO)
 47. skkn vận dụng cao dao, tục ngữ vào giảng dạy một số bài trong phần công dân với đạo đức SGK giáo dục công dân 10, để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh
 48. skkn gdcd nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt
 49. skkn giáo dục công dân giáo dục môi trường trong các nhà trường THPT
 50. skkn Giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh trong giảng dạy bài 12 Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình môn giáo dục công dân lớp 10
 51. skkn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương thông qua hoạt động ngoại khóa nhà trƣờng và trong dạy học môn giáo dục công dân (thpt)
 52. skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân tại trường THPT
 53. skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân tại trường THPT
 54. skkn Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT
 55. skkn Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT
 56. skkn Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân thông qua các phương pháp dạy học tích cực tại các trường THPT
 57. skkn Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11
 58. skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
 59. skkn Tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học bài 7 Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh phòng, chống ma túy
 60. skkn Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10
 61. skkn Tích hợp kiến thức liên môn và sử dụng thông tin, tư liệu, hình ảnh trong giảng dạy GDCD 10
 62. skkn Tích hợp kiến thức thực tiễn trong giảng dạy môn Giáo dục Công Dân 10
 63. skkn Tổ chức chức giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho HS tại Trung tâm GDTX tỉnh
 64. skkn Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề dạy học “HS với di sản văn hóa địa phương” để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, viết quảng cáo, lập kế hoạch cho học sinh lớp 10
 65. skkn Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11
 66. skkn nghiên cứu về công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT
 67. skkn sử dụng phương pháp trò chơi nhận thức để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 68. skkn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân thông qua các phương pháp dạy học tích cực tại các trường THPT
 69. skkn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phƣơng thông qua hoạt động ngoại khóa nhà trƣờng và trong dạy học môn giáo dục công dân (thpt)
 70. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11
 71. Skkn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề dạy học “hs với di sản văn hóa địa phương” để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, viết quảng cáo, lập kế hoạch cho học sinh lớp 10
 72. Skkn tích hợp kiến thức thực tiễn trong giảng dạy môn giáo dục công dân 10
 73. Skkn tích hợp kiến thức liên môn và sử dụng thông tin, tư liệu, hình ảnh trong giảng dạy gdcd 10
 74. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13 công dân với cộng đồng sách gdcd lớp 10
 75. Skkn tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học bài 7 tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh phòng, chống ma túy
 76. Skkn sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
 77. Skkn sử dụng hình ảnh, video trong môn giáo dục công dân ở thpt
 78. Skkn rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “hàng hóa” giáo dục công dân 11
 79. Skkn nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt (gdcd)
 80. Skkn một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường thpt
 81. Skkn một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường thpt
 82. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn giáo dục công dân tại trường thpt
 83. Skkn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương thông qua hoạt động ngoại khóa nhà trường và trong dạy học môn giáo dục công dân
 84. Skkn giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh trong giảng dạy bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình môn giáo dục công dân lớp 10
 85. Skkn giáo dục công dân giáo dục môi trường trong các nhà trường thpt
 86. Skkn truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên ở trường trung học phổ thông
 87. Skkn tích hợp giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên qua bộ môn sinh học ở trường thpt
 88. skkn một số giải pháp giáo dục đoàn viên thanh niên về vấn đề vệ sinh học đường và nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần
 89. skkn dạy học theo chủ đề tích hợp trong giảng dạy tiết 1 bài 16 công nghệ chế tạo phôi môn công nghệ lớp 11 nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành của học sinh
 90. skkn dạy học môn công nghệ lớp 11, 12 gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương
 91. skkn vận dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “ủ chua thức ăn chăn nuôi
 92. skkn tổ chức tiết học ngoại khóa môn công nghệ lớp 10
 93. skkn tổ chức hoạt động thực hành soạn thảo văn bản theo hướng phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh lớp 10
 94. skkn tổ chức dạy học theo dự án bài 56 – sgk công nghệ 10 nhằm định hướng phát triển năng lực cho học sinh
 95. skkn tìm hiểu một số tính chất của đất trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác trong nông nghiệp
 96. skkn tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 12 đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – công nghệ 10
 97. skkn sử dụng phương pháp đóng vai kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng ở một số bài môn công nghệ 10
 98. skkn sử dụng phƣơng tiện infographic trong dạy học môn công nghệ nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 11
 99. skkn nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh theo chủ đề tích hợp liên môn trong bài “khái niệm mạch điện tử chỉnh lưu nguồn một chiều” chương trình công nghệ 12 ở trường thpt
 100. skkn môn công nghệ thpt dạy học dự án “ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng stem nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
 101. skkn hoạt động trải nghiệm nghề kĩ sư trồng trọt và kĩ sư công nghệ thực phẩm trong dạy học chủ đề tích hợp theo định hướng giáo dục stem
 102. skkn đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo
 103. skkn kinh nghiệm tổ chức tiết học ngoại khóa môn công nghệ lớp 10
 104. skkn công tác chủ nhiệm nhằm giảm thiểu số lượng học sinh vắng và bỏ học ở trường thpt
 105. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn giáo dục công dân tại trường THPT
 106. skkn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương thông qua hoạt động ngoại khóa nhà trường và trong dạy học môn giáo dục công dân
 107. skkn sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
 108. skkn gdcd nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng