Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi [Phần 2]

 

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.

Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 4 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non
 2. Skkn một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 3 tuổi thụng qua tổ chức hoạt động tạo hình
 3. Skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực cho trẻ 3 4 tuổi tham gia hoạt động khám phá
 4. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi
 5. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 4 tuổi hoạt động tạo hình
 6. Skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ 3 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn
 7. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tích cực tham gia hoạt động âm nhạc
 8. Skkn một số biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 3 4 tuổi trường mầm non nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 9. Skkn sưu tầm và thiết kế một số trò chơi vận động, giúp trẻ 3 – 4 tuổi phát triển thể chất
 10. Skkn một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi ở trường mẫu giáo
 11. Skkn một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi
 12. Skkn một số biện pháp giáo dục rèn tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi ở trường mầm non
 13. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi
 14. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi”
 15. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi tại trường mầm non duyên hà
 16. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 4 tuổi trong trường mầm non
 17. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 4 tuổi
 18. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3 4 tuổi
 19. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi trong trường mầm non (năm 2020)
 20. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 4 tuổi tham gia hoạt động âm nhạc
 21. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho các trẻ 3 – 4 tuổi hoạt động âm nhạc
 22. Skkn một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trường mầm non xã vĩnh quỳnh biết quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh
 23. Skkn một số biện pháp dạy trẻ kể chuyện của trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
 24. Skkn kinh nghiệm nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ( độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé )
 25. Skkn biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua các bài tập phát triển nhóm cơ nhỏ tại lớp mẫu giáo 3 4 tuổi
 26. Skkn biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 3 4 tuổi
 27. Skkn ứng dụng phương pháp montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3 4 tuổi
 28. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp
 29. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp
 30. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi có các kỹ năng tự phục vụ bản thân
 31. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi tự tin mạnh dạn trong giao tiếp
 32. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm non
 33. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hứng thú khám phá khoa học và xã hội
 34. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi học tốt môn âm nhạc
 35. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của trẻ trong hoạt động vui chơi ngoài trời (3 tuổi)
 36. skkn một số thủ thuật giúp trẻ 3 4 tuổi hứng thú với hoạt động ngoài trời
 37. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng