Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 24-36 tháng tuổi [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 24-36 tháng tuổi [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
 2. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ
 3. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng phát triển ngôn ngữ
 4. Skkn một số biện pháp giáo dục thói quen trong sinh hoạt cho trẻ 24 36 tháng
 5. Skkn một số biện pháp gây hứng thú thu hút trẻ 24 36 tháng tuổi vào hoạt động kể chuyện
 6. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ nhà trẻ 24 36 tháng tích cực tham gia hoạt động âm nhạc
 7. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 24 36 tháng trong giờ kể chuyện
 8. Skkn một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng dạy trẻ 25 36 tháng “nhận biết tập nói”
 9. Skkn một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi
 10. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 24 36 tháng tuổi biết cách quan tâm yêu thương mọi người xung quanh
 11. Skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ nhà trẻ 24 36 tháng tuổi
 12. Skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi
 13. Skkn một số biện pháp cho trẻ 24 36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói
 14. Skkn một số biện pháp rèn nếp cho trẻ 24 36 tháng
 15. Skkn kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi
 16. Skkn kinh nghiệm làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở giúp trẻ hứng thú hoạt động với đồ vật tại nhóm 24 36 tháng
 17. Skkn giúp trẻ phát triển cảm xúc tại lớp 25–36 tháng tuổi thông qua hoạt động âm nhạc
 18. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 24 36 tháng tuổi
 19. Skkn giúp trẻ phát triển cảm xúc tại lớp 25–36 tháng tuổi thông qua hoạt động âm nhạc
 20. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng
 21. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi
 22. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng thông qua tiết kể chuyện
 23. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động âm nhạc cho trẻ 24 36 tháng trong trường mầm non
 24. skkn một số biện pháp nhằm phát triển cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại trường mầm non
 25. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động dạy thơ cho trẻ 25 36 tháng tuổi
 26. skkn một số biện pháp tổ chức tốt bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ 24 36 tháng tuổi tại trường mầm non
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng